Home

Zaak T-178/07: Beroep ingesteld op 21 mei 2007 — Euro-Information/BHIM CYBERHOME

Zaak T-178/07: Beroep ingesteld op 21 mei 2007 — Euro-Information/BHIM CYBERHOME

21.7.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/31


Beroep ingesteld op 21 mei 2007 — Euro-Information/BHIM CYBERHOME

(Zaak T-178/07)

(2007/C 170/61)

Taal van het verzoekschrift: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Européenne de traitement de l'Information SAS (Straatsburg, Frankrijk) (vertegenwoordigers: P. Greffe en J. Schouman, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Conclusies

de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 15 maart 2007 in zaak R 1249/2006-1 te vernietigen voor zover daarbij de inschrijving van CYBERHOME (aanvraagnr. 4 114 666) als gemeenschapsmerk werd geweigerd voor een deel van de geclaimde waren en diensten van de klassen 9, 36 en 38;

CYBERHOME (aanvraagnr. 4 114 666) in te schrijven als gemeenschapsmerk voor alle geclaimde waren en diensten.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „CYBERHOME” voor waren en diensten van de klassen 9, 36 en 38 (aanvraagnr. 4 114 666)

Beslissing van de onderzoeker: weigering van de inschrijving

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: verzoekster stelt dat, anders dan de kamer van beroep van het BHIM in de bestreden beslissing heeft vastgesteld, haar merk willekeurig is en voor de geclaimde waren en diensten voldoende onderscheidend vermogen heeft zoals vereist door verordening nr. 40/94(1) van de Raad.