Home

Zaak T-179/07: Beroep ingesteld op 23 mei 2007 — Anvil Knitwear/BHIM — Aprile e Aprile (Aprile)

Zaak T-179/07: Beroep ingesteld op 23 mei 2007 — Anvil Knitwear/BHIM — Aprile e Aprile (Aprile)

21.7.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/32


Beroep ingesteld op 23 mei 2007 — Anvil Knitwear/BHIM — Aprile e Aprile (Aprile)

(Zaak T-179/07)

(2007/C 170/62)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Anvil Knitwear, Inc. (New York, VSA) (vertegenwoordigers: G. Würtenberger, T. Wittmann, advocaten, en R. Kunze, solicitor)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Aprile e Aprile Srl (Frazione Funo, Italië)

Conclusies

vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van 22 maart 2007 in zaak R 1076/2006-2 inzake de oppositie ingesteld op basis van het Duitse merk nr. 30 011 766, „ANVIL”, tegen gemeenschapsmerkaanvraag nr. 3 800 232, „Aprile” + embleem;

toewijzing van de oppositie tegen gemeenschapsmerkaanvraag nr. 3 800 232, „Aprile” + embleem, en afwijzing van de aanvraag tot inschrijving van gemeenschapsmerk nr. 3 800 232, „Aprile” + embleem;

verwijzing van verweerder in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: Aprile e April Srl

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk „Aprile” voor waren van de klassen 18 en 25 — aanvraag nr. 3 800 232

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: verzoekster

Oppositiemerk of -teken: nationaal woordmerk „ANVIL” voor waren van klasse 25

Beslissing van de oppositieafdeling: volledige afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van de artikelen 8, lid 1, 73 en 74 van verordening nr. 40/94 van de Raad doordat de kamer van beroep de punten van gedeeltelijke identiteit en gedeeltelijke soortgelijkheid van de betrokken waren noch het grotere onderscheidend vermogen van het oudere merk heeft beoordeeld. Bovendien heeft de kamer van beroep objectief noch onbevooroordeeld uitgezet op welke gronden zij haar beslissing heeft gebaseerd; voorts heeft zij niet naar behoren rekening gehouden met de onbetwiste feiten van het geding.