Home

Rectificatie van de Oproep tot het indienen van voorstellen — DG EAC 26/07 — Proefprojecten voor samenwerking tussen Europese technologie-instituten ( PB C 143 van 28.6.2007 )

Rectificatie van de Oproep tot het indienen van voorstellen — DG EAC 26/07 — Proefprojecten voor samenwerking tussen Europese technologie-instituten ( PB C 143 van 28.6.2007 )

31.7.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 177/13


Rectificatie van de Oproep tot het indienen van voorstellen — DG EAC 26/07 — Proefprojecten voor samenwerking tussen Europese technologie-instituten

(Publicatieblad van de Europese Unie C 143 van 28 juni 2007)

(2007/C 177/09)

Bladzijde 11, punt 6 „Tijdschema”, eerste alinea:

in plaats van:

„De aanvragen moeten uiterlijk op 15 augustus 2007 door de Commissie zijn ontvangen.”,

te lezen:

„De aanvragen moeten uiterlijk op 31 augustus 2007 door de Commissie zijn ontvangen.”