Home

Zaak C-509/06 P: Beschikking van de president van het Hof van 8 mei 2007 — Akzo Nobel NV/Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak C-509/06 P: Beschikking van de president van het Hof van 8 mei 2007 — Akzo Nobel NV/Commissie van de Europese Gemeenschappen

4.8.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 183/30


Beschikking van de president van het Hof van 8 mei 2007 — Akzo Nobel NV/Commissie van de Europese Gemeenschappen

(Zaak C-509/06 P)(1)

(2007/C 183/58)

Procestaal: Nederlands

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.