Home

Zaak T-65/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27 juni 2007 — Nuova Gela Sviluppo/Commissie ( EFRO — Afsluiting van communautaire financiële bijstand — Beroep tot nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding — Arbitragebeding )

Zaak T-65/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27 juni 2007 — Nuova Gela Sviluppo/Commissie ( EFRO — Afsluiting van communautaire financiële bijstand — Beroep tot nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding — Arbitragebeding )

4.8.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 183/31


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27 juni 2007 — Nuova Gela Sviluppo/Commissie

(Zaak T-65/04)(1)

(„EFRO - Afsluiting van communautaire financiële bijstand - Beroep tot nietigverklaring - Beroep tot schadevergoeding - Arbitragebeding’)

(2007/C 183/61)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Nuova Gela Sviluppo Soc. Cons. pa, voorheen Gela Sviluppo Soc. Cons. pa (Gela, Italië) (vertegenwoordiger: P. Menchetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: L. Flynn en M. Velardo, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Primair nietigverklaring van een besluit in de brief van de Commissie van 16 december 2003 tot afsluiting van bijstand EFRO 98.05.26.001, nietigverklaring van de besluiten van de Commissie tot vermindering van de bijstand, terugtrekking uit bijstand en terugvordering van het saldo van de bijstand, en nietigverklaring van punt 6.2 van besluit SEC (1999)1316 van de Commissie van 9 september 1991 betreffende de richtsnoeren voor de financiële afsluiting van de operationele maatregelen (1994-1999) van de structuurfondsen, en subsidiair vergoeding van de door verzoekster geleden schade en uitvoering van de overeenkomst van 13 september 1999 tussen verzoekster en de Commissie

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Verzoekster wordt verwezen in de kosten.