Home

Zaak T-209/07: Beroep ingesteld op 12 juni 2007 — Gaedertz/BHIM — Living Byte Software (GlobalRemote)

Zaak T-209/07: Beroep ingesteld op 12 juni 2007 — Gaedertz/BHIM — Living Byte Software (GlobalRemote)

4.8.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 183/38


Beroep ingesteld op 12 juni 2007 — Gaedertz/BHIM — Living Byte Software (GlobalRemote)

(Zaak T-209/07)

(2007/C 183/73)

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Johann-Christoph Gaedertz (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordiger: E. M. Gerstenberg, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Living Byte Software GmbH

Conclusies

vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 25 april 2007 (zaak R 272/2005-4);

nietigverklaring van gemeenschapsmerk nr. 1 466 499 „GlobalRemote”;

verwijzing van verweerder in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring is gevorderd: beeldmerk „GlobalRemote” voor waren en diensten van de klassen 9, 38 en 42 (gemeenschapsmerk nr. 1 466 499)

Houder van het gemeenschapsmerk: Living Byte Software GmbH

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert: verzoeker

Beslissing van de nietigheidsafdeling: afwijzing van de vordering tot nietigverklaring

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: met name schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94(1) doordat het gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd, het vereiste onderscheidend vermogen mist en louter beschrijvend is.