Home

Zaak T-263/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 juli 2007 — Mülhens/BHIM — Conceria Toska (TOSKA) ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord TOSKA — Ouder nationaal woordmerk TOSCA — Relatieve weigeringsgronden — Algemeen bekend merk in zin van artikel 6bis van Verdrag van Parijs — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 )

Zaak T-263/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 juli 2007 — Mülhens/BHIM — Conceria Toska (TOSKA) ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord TOSKA — Ouder nationaal woordmerk TOSCA — Relatieve weigeringsgronden — Algemeen bekend merk in zin van artikel 6bis van Verdrag van Parijs — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 )

25.8.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 199/28


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 juli 2007 — Mülhens/BHIM — Conceria Toska (TOSKA)

(Zaak T-263/03)(1)

(„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord TOSKA - Ouder nationaal woordmerk TOSCA - Relatieve weigeringsgronden - Algemeen bekend merk in zin van artikel 6bis van Verdrag van Parijs - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 - Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94’)

(2007/C 199/52)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Mülhens GmbH & Co. KG (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordiger: T. Schulte-Beckhausen, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: M. Capostagno en O. Montalto, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Conceria Toska Srl (Corsico, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cimolino, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 13 mei 2003 (zaak R 369/2002-2) inzake een oppositieprocedure tussen Mülhens GmbH & Co. KG en Conceria Toska Srl

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Mülhens GmbH & Co. KG wordt verwezen in de kosten.