Home

Zaak C-131/06 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 24 april 2007 — Castellblanch, SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Champagne Louis Roederer SA (Hogere voorziening — Beeldmerk CRISTAL CASTELLBLANCH — Weigering van inschrijving)

Zaak C-131/06 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 24 april 2007 — Castellblanch, SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Champagne Louis Roederer SA (Hogere voorziening — Beeldmerk CRISTAL CASTELLBLANCH — Weigering van inschrijving)

6.10.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 235/7


Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 24 april 2007 — Castellblanch, SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Champagne Louis Roederer SA

(Zaak C-131/06 P)(1)

(Hogere voorziening - Beeldmerk CRISTAL CASTELLBLANCH - Weigering van inschrijving)

(2007/C 235/11)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Castellblanch, SA (vertegenwoordigers: F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse en D. Moreau, advocaten)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: I. de Medrano Caballero, gemachtigde), Champagne Louis Roederer SA (vertegenwoordiger: P. Cousin, advocaat)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 8 december 2005 in zaak T-29/04, Castellblanch SA tegen BHIM, houdende verwerping van het beroep door de aanvrager van het beeldmerk „CRISTAL CASTELLBLANCH” voor waren van klasse 33 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 0037/2000-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 17 november 2003 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale en internationale woordmerken die het woord „CRISTAL” bevatten, voor waren van klasse 33

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Castellblanch SA wordt verwezen in de kosten.