Home

Zaak T-281/07: Beroep ingesteld op 23 juli 2007 — ecoblue/BHIM — BBVA (Ecoblue)

Zaak T-281/07: Beroep ingesteld op 23 juli 2007 — ecoblue/BHIM — BBVA (Ecoblue)

6.10.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 235/15


Beroep ingesteld op 23 juli 2007 — ecoblue/BHIM — BBVA (Ecoblue)

(Zaak T-281/07)

(2007/C 235/27)

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: ecoblue AG (München, Duitsland) (vertegenwoordigers: C. Osterrieth en T. Schmitz, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Conclusies

vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 25 april 2007 (zaak R 844/2006-1);

afwijzing van de oppositie ingesteld door Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA tegen de merkaanvraag voor het woord „Ecoblue”;

verwijzing van het Bureau in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „Ecoblue” voor diensten van de klassen 35, 36 en 38 (aanvraag nr. 2 871 598)

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Oppositiemerk of -teken: woordmerken „BLUE” (gemeenschapsmerk nr. 1 345 974), „BLUE JOVEN” (gemeenschapsmerk nr. 2 065 100), „BLUE BBVA” (gemeenschapsmerk nr. 2 065 621), „TARJETA BLUE BBVA” (gemeenschapsmerk nr. 2 277 291), „QNTAME BLUE” (gemeenschapsmerk nr. 2 391 878), „HIPOTECA BLUE” (gemeenschapsmerk nr. 2 392 181), „HIPOTECA BLUE JOVEN” (gemeenschapsmerk nr. 2 794 998) en „MOTOR BLUE JOVEN” (gemeenschapsmerk nr. 3 060 878)

Beslissing van de oppositieafdeling: toewijzing van de oppositie en afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94(1) doordat de conflicterende merken niet met elkaar overeenstemmen en er bijgevolg geen verwarringsgevaar bestaat.