Home

Zaak T-286/07: Beroep ingesteld op 24 juli 2007 — Torres/BHIM — Torres de Anguix (TORRES de ANGUIX)

Zaak T-286/07: Beroep ingesteld op 24 juli 2007 — Torres/BHIM — Torres de Anguix (TORRES de ANGUIX)

6.10.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 235/16


Beroep ingesteld op 24 juli 2007 — Torres/BHIM — Torres de Anguix (TORRES de ANGUIX)

(Zaak T-286/07)

(2007/C 235/30)

Taal van het verzoekschrift: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Miguel Torres, SA (Barcelona, Spanje) (vertegenwoordigers: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino en A. Castán Pérez-Gómez, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Torres de Anguix, SL

Conclusies

de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau van 2 mei 2007 in zaak R 707/2006-2 te vernietigen met verwijzing van het Bureau in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: Torres de Anguix, SL

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk „TORRES de ANGUIX” voor waren en diensten van de klassen 33, 35 en 39 (aanvraag nr. 3.283.652)

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: verzoekster

Oppositiemerk of -teken: woordmerk „TORRES” (gemeenschapsmerk nr. 1.752.526) voor waren van klasse 33 en vele andere gemeenschaps-, nationale en internationale merken waarin het woord „TORRES” alleen of samen met andere woorden of tekens voorkomt

Beslissing van de oppositieafdeling: toewijzing van de oppositie en afwijzing van de aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk

Beslissing van de kamer van beroep: toewijzing van het beroep en vernietiging van de bestreden beslissing houdende afwijzing van de merkaanvraag

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94(1), aangezien er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat