Home

Zaak T-297/07: Beroep, ingesteld op 1 augustus 2007 — TridonicAtco/BHIM (Intelligent Voltage Guard)

Zaak T-297/07: Beroep, ingesteld op 1 augustus 2007 — TridonicAtco/BHIM (Intelligent Voltage Guard)

6.10.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 235/21


Beroep, ingesteld op 1 augustus 2007 — TridonicAtco/BHIM (Intelligent Voltage Guard)

(Zaak T-297/07)

(2007/C 235/38)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: TridonicAtco GmbH & Co KG (Dornbirn, Oostenrijk) (vertegenwoordiger: L. Wiltschek, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 31 mei 2007 in zaak R 108/2007-2 in die zin te wijzigen dat het internationale woordbeeldmerk „Intelligent Voltage Guard” nr. W 874 778 in aanmerking komt voor bescherming in de Europese Gemeenschap;

subsidiair, de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te verwijzen naar het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt;

het Bureau te verwijzen in de kosten van de procedure voor de kamer van beroep en de procedure voor het Gerecht van eerste aanleg.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: het beeldmerk „Intelligent Voltage Guard” voor waren van de klassen 9 en 11 (internationale inschrijving nr. W 874 778).

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag.

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep.

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94(1), aangezien het merk „Intelligent Voltage Guard” onderscheidend vermogen heeft.