Home

Zaak T-36/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 september 2007 — Coats Holdings en Coats/Commissie ( Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese markt voor garen en bandproducten (naalden) — Verdeling van de productmarkt — Verdeling van geografische markt — Waardering van bewijs — Deelname aan vergaderingen — Tripartiete overeenkomst — Geldboete — Zwaarte en duur van inbreuk — Verzachtende omstandigheden )

Zaak T-36/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 september 2007 — Coats Holdings en Coats/Commissie ( Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese markt voor garen en bandproducten (naalden) — Verdeling van de productmarkt — Verdeling van geografische markt — Waardering van bewijs — Deelname aan vergaderingen — Tripartiete overeenkomst — Geldboete — Zwaarte en duur van inbreuk — Verzachtende omstandigheden )

20.10.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 247/30


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 september 2007 — Coats Holdings en Coats/Commissie

(Zaak T-36/05)(1)

(„Mededinging - Mededingingsregelingen - Europese markt voor garen en bandproducten (naalden) - Verdeling van de productmarkt - Verdeling van geografische markt - Waardering van bewijs - Deelname aan vergaderingen - Tripartiete overeenkomst - Geldboete - Zwaarte en duur van inbreuk - Verzachtende omstandigheden’)

(2007/C 247/47)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Coats Holdings Ltd (Uxbrigde, Middlesex, Verenigd Koninkrijk) en J & P Coats Ltd (Uxbridge) (vertegenwoordigers: W. Sibree en C. Jeffs, solicitors)

Verwerende partijen: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: F. Castillo de la Torre en K. Mojzesowicz, gemachtigden)

Voorwerp

Primair, vordering tot nietigverklaring van beschikking C(2004) 4221 def. van de Commissie van 26 oktober 2004 inzake een procedure op grond van artikel 81 [EG] (Zaak COMP/F-1/38.338 — PO/Naalden) en, subsidiair, vordering tot vernietiging of verlaging van de aan verzoeksters opgelegde geldboete

Dictum

1)

Beschikking C(2004) 4221 def. van de Commissie van 26 oktober 2004 inzake een procedure op grond van artikel 81 [EG] (zaak COMP/F-1/38.338 — PO/Naalden) wordt nietig verklaard voor zover daarin wordt vastgesteld dat verzoeksters artikel 81, lid 1, EG hebben geschonden na 13 maart 1997.

2)

Het bedrag van de aan verzoeksters in artikel 2 van de beschikking opgelegde geldboete wordt vastgesteld op 20 miljoen EUR.

3)

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

4)

De verzoekende partijen zullen twee derde van hun eigen kosten en twee derde van de kosten van de Commissie dragen De Commissie draagt een derde van haar eigen kosten en een derde van de kosten van de verzoekende partijen.