Home

Zaak T-346/07: Beroep ingesteld op 13 september 2007 — Duro Sweden/BHIM (EASYCOVER)

Zaak T-346/07: Beroep ingesteld op 13 september 2007 — Duro Sweden/BHIM (EASYCOVER)

10.11.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 269/61


Beroep ingesteld op 13 september 2007 — Duro Sweden/BHIM (EASYCOVER)

(Zaak T-346/07)

(2007/C 269/110)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Duro Sweden AB (Gävle, Zweden) (vertegenwoordiger: R. Bird, solicitor)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

de beslissing van de vierde kamer van beroep van 3 juli 2007 in zaak R 1065/2005-4 te vernietigen;

verweerder te verwijzen in de kosten van dit beroep, en

overeenkomstig de verordening de inwilliging van de gemeenschapsmerkaanvraag te gelasten.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „EASYCOVER” voor waren van de klassen 19, 24 en 27 — aanvraagnr. 4 114 567

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b), van verordening nr. 40/94 van de Raad, doordat de kamer van beroep heeft geconcludeerd tot schending van artikel 7, lid 1, sub b), op basis van de schending van artikel 7, lid 1, sub c), zonder afzonderlijke gronden voor schending van artikel 7, lid 1, sub b, aan te voeren.

Schending van artikel 7, lid 1, sub c), van de verordening, aangezien de kamer van beroep niet alle aspecten van het aangevraagde merk in aanmerking heeft genomen.