Home

Zaak C-359/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Stuttgart (Duitsland) op 2 augustus 2007 — SOBO Sport & Entertainment GmbH/Land Baden-Württemberg

Zaak C-359/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Stuttgart (Duitsland) op 2 augustus 2007 — SOBO Sport & Entertainment GmbH/Land Baden-Württemberg

10.11.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 269/19


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Stuttgart (Duitsland) op 2 augustus 2007 — SOBO Sport & Entertainment GmbH/Land Baden-Württemberg

(Zaak C-359/07)

(2007/C 269/39)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Verwaltungsgericht Stuttgart

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: SOBO Sport & Entertainment GmbH

Verwerende partij: Land Baden-Württemberg

Prejudiciële vragen

1)

Dienen de artikelen 43 en 49 EG aldus te worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationaal monopolie op bepaalde kansspelen, zoals bijvoorbeeld sportweddenschappen en loterijen, wanneer in de betrokken lidstaat een samenhangend en stelselmatig beleid tot beperking van kansspelen in wezen ontbreekt, in aanmerking genomen dat de nationale geconcessioneerde organisatoren tot deelname aan andere kansspelen — zoals door de staat georganiseerde sportweddenschappen en loterijen — aanmoedigen en daarvoor reclame maken, en bovendien andere spelen met een gelijk of hoger verslavingsrisico — zoals het wedden op bepaalde sportresultaten (paardenwedrennen), gokautomaten en in casino's — door particuliere dienstverrichters mogen worden aangeboden?

2)

Dienen de artikelen 43 en 49 EG aldus te worden uitgelegd dat door daartoe bevoegde overheidsinstanties van de lidstaten verstrekte vergunningen voor de organisatie van sportweddenschappen, die niet zijn beperkt tot het desbetreffende nationale grondgebied, de houder van de vergunning alsook door hem gemachtigde derden het recht geven om eveneens in de andere lidstaten zonder nadere aanvullende nationale vergunning de sluiting van desbetreffende overeenkomsten aan te bieden en te effectueren?