Home

Zaak T-323/07: Beroep ingesteld op 30 augustus 2007 — El Morabit/Raad van de Europese Unie

Zaak T-323/07: Beroep ingesteld op 30 augustus 2007 — El Morabit/Raad van de Europese Unie

10.11.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 269/52


Beroep ingesteld op 30 augustus 2007 — El Morabit/Raad van de Europese Unie

(Zaak T-323/07)

(2007/C 269/93)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Mohamed El Morabit (Amsterdam, Nederland) (vertegenwoordigd door: U. Sarikaya, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies van verzoekende partij

Vernietiging van het bestreden besluit van de Raad van 28 juni 2007.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker vecht het besluit van de Raad(1) aan waarbij hij besloten heeft dat ten aanzien van verzoeker een beslissing is genomen door een bevoegde instantie in de zin van artikel 1, lid 4, van dat gemeenschappelijk standpunt, en dat verzoeker onderworpen moet blijven aan de in Verordening (EG) nr. 2580/2001 vastgestelde specifieke beperkende maatregelen.

Verzoeker voert aan dat hij weliswaar schuldig is bevonden door een rechtbank aan deelname aan een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk, maar dat hij tegen dit vonnis hoger beroep heeft ingesteld. Het Besluit van de Raad zou dan ook voorbarig zijn en in strijd met artikel 6 EVRM en artikel 47 en 48 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.