Home

Zaak T-292/07 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 13 september 2007 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissie ( Kort geding — Geen beroep in hoofdzaak — Niet-ontvankelijkheid )

Zaak T-292/07 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 13 september 2007 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissie ( Kort geding — Geen beroep in hoofdzaak — Niet-ontvankelijkheid )

24.11.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 283/28


Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 13 september 2007 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissie

(Zaak T-292/07 R)

(„Kort geding - Geen beroep in hoofdzaak - Niet-ontvankelijkheid’)

(2007/C 283/52)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordiger: L. Bechtel, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp

Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging van de door de Commissie in het kader van de contracten JAI/DAP/2000/338-C, JAI/2001/DAP/161/C, JAI/2002/DAP/094-W en JAI/2003/DAP/080-W uitgereikte debetnota's met nummers 3240905385, 3240905379, 3240905378 en 3240905393

Dictum

1)

Het verzoek is niet-ontvankelijk.

2)

Verzoeker wordt verwezen in zijn eigen kosten.