Home

Zaak C-117/06: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 oktober 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Kammergericht Berlin — Duitsland) — procedure ingeleid door Gerda Möllendorf, Christiane Möllendorf-Niehuus (Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Specifieke beperkende maatregelen tegen personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, Al-Qa'ida-netwerk en Taliban — Bevriezing van tegoeden en economische middelen — Verordening (EG) nr. 881/2002 — Artikelen 2, lid 3, en 4, lid 1 — Verbod om economische middelen aan in bijlage I bij die verordening genoemde personen ter beschikking te stellen — Omvang — Verkoop van onroerend goed — Overeenkomst gesloten voor plaatsing van koper op lijst in voornoemde bijlage I — Verzoek om overschrijving van eigendom in Grundbuch na die plaatsing)

Zaak C-117/06: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 oktober 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Kammergericht Berlin — Duitsland) — procedure ingeleid door Gerda Möllendorf, Christiane Möllendorf-Niehuus (Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Specifieke beperkende maatregelen tegen personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, Al-Qa'ida-netwerk en Taliban — Bevriezing van tegoeden en economische middelen — Verordening (EG) nr. 881/2002 — Artikelen 2, lid 3, en 4, lid 1 — Verbod om economische middelen aan in bijlage I bij die verordening genoemde personen ter beschikking te stellen — Omvang — Verkoop van onroerend goed — Overeenkomst gesloten voor plaatsing van koper op lijst in voornoemde bijlage I — Verzoek om overschrijving van eigendom in Grundbuch na die plaatsing)

8.12.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 297/9


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 oktober 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Kammergericht Berlin — Duitsland) — procedure ingeleid door Gerda Möllendorf, Christiane Möllendorf-Niehuus

(Zaak C-117/06)(1)

(Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Specifieke beperkende maatregelen tegen personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, Al-Qa'ida-netwerk en Taliban - Bevriezing van tegoeden en economische middelen - Verordening (EG) nr. 881/2002 - Artikelen 2, lid 3, en 4, lid 1 - Verbod om economische middelen aan in bijlage I bij die verordening genoemde personen ter beschikking te stellen - Omvang - Verkoop van onroerend goed - Overeenkomst gesloten voor plaatsing van koper op lijst in voornoemde bijlage I - Verzoek om overschrijving van eigendom in Grundbuch na die plaatsing)

(2007/C 297/13)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Kammergericht Berlin

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Gerda Möllendorf, Christiane Möllendorf-Niehuus

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Kammergericht Berlin — Uitlegging van artikelen 2, lid 3, en 4, lid 1, van verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (PB L 139, blz. 9) — Verbod om economische middelen aan in bijlage I genoemde personen ter beschikking te stellen — Weigering van inschrijving in kadaster die noodzakelijk is voor overdracht van eigendom van onroerend goed volgend op voor inschrijving van koper in bijlage I gesloten koopovereenkomst

Dictum

Artikel 2, lid 3, van verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 561/2003 van de Raad van 27 maart 2003, moet aldus worden uitgelegd dat die bepaling in een geval waarin de sluiting van de verkoopovereenkomst van een onroerend goed en de verklaring van overeenstemming over de eigendomsoverdracht van dat goed hebben plaatsgevonden voor de plaatsing van de koper op de lijst in bijlage I bij verordening nr. 881/2002, zoals gewijzigd bij verordening nr. 561/2003, en ook de koopprijs voor dat tijdstip is betaald, de overschrijving van de eigendom in het Grundbuch ter uitvoering van die koopovereenkomst na dat tijdstip verbiedt.