Home

Zaak C-507/03: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 november 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland (Overheidsopdrachten — Artikelen 43 EG en 49 EG — Richtlijn 92/50/EEG — Gunning van overheidsopdracht aan Ierse Post, An Post, zonder voorafgaande aankondiging van opdracht — Transparantie — Duidelijk grensoverschrijdend belang)

Zaak C-507/03: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 november 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland (Overheidsopdrachten — Artikelen 43 EG en 49 EG — Richtlijn 92/50/EEG — Gunning van overheidsopdracht aan Ierse Post, An Post, zonder voorafgaande aankondiging van opdracht — Transparantie — Duidelijk grensoverschrijdend belang)

22.12.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 315/2


Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 november 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland

(Zaak C-507/03)(1)

(Overheidsopdrachten - Artikelen 43 EG en 49 EG - Richtlijn 92/50/EEG - Gunning van overheidsopdracht aan Ierse Post, An Post, zonder voorafgaande aankondiging van opdracht - Transparantie - Duidelijk grensoverschrijdend belang)

(2007/C 315/02)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: X. Lewis en K. Wiedner, gemachtigden, J. Flynn, QC)

Verwerende partij: Ierland (vertegenwoordigers: D. O'Hagan, gemachtigde, E. Regan, B. O'Moore, SC, en C. O'Toole, barrister)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Koninkrijk Denemarken (vertegenwoordigers: J. Molde en A. Jacobsen, gemachtigden), Franse Republiek (vertegenwoordigers: G. de Bergues, D. Petrausch en S. Ramet, gemachtigden), Koninkrijk der Nederlanden (vertegenwoordigers: H. G. Sevenster, C. Wissels en P. van Ginneken, gemachtigden), Republiek Finland (vertegenwoordigers: A. Guimaraes-Purokoski, gemachtigde)

Voorwerp

Niet-nakoming — Schending van de artikelen 43 EG en 49 EG — Procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten — Plaatsing van overheidsopdracht zonder voorafgaande bekendmaking — Aan de Ierse postdienst (An Post) gegunde opdracht krachtens welke de begunstigden van sociale uitkeringen deze uitkeringen op postkantoren mogen afhalen

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten.

3)

Het Koninkrijk Denemarken, de Franse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland dragen hun eigen kosten.