Home

Zaak T-394/07: Beroep ingesteld op 25 oktober 2007 — Algodonera del Sur/Raad en Commissie

Zaak T-394/07: Beroep ingesteld op 25 oktober 2007 — Algodonera del Sur/Raad en Commissie

22.12.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 315/42


Beroep ingesteld op 25 oktober 2007 — Algodonera del Sur/Raad en Commissie

(Zaak T-394/07)

(2007/C 315/79)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Algodonera del Sur, SA (Lebrija, Spanje) (vertegenwoordiger: L. Ortiz Blanco, advocaat)

Verwerende partijen: Raad van de Europese Unie en Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

het onderhavige beroep tot schadevergoeding overeenkomstig artikel 288 EG toe te wijzen en vast te stellen dat verzoekster recht heeft op een financiële schadevergoeding van in totaal een miljoen negenentwintigduizend achthonderdvijfentwintig EUR (1 029 825 EUR), tot betaling waarvan de Raad en de Commissie hoofdelijk en gezamenlijk zijn gehouden, en

de verwerende instellingen te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

De middelen en voornaamste argumenten komen overeen met die in zaak T-217/07, Las Palmeras/Raad en Commissie.