Home

Publicatie van de vacature van de post van secretaris-generaal (graad AD 16 — niet ingedeeld) (artikel 2, punt a), en artikel 8 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen)

Publicatie van de vacature van de post van secretaris-generaal (graad AD 16 — niet ingedeeld) (artikel 2, punt a), en artikel 8 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen)

28.12.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 316/61


Publicatie van de vacature van de post van secretaris-generaal (graad AD 16 — niet ingedeeld)

(artikel 2, punt a), en artikel 8 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen)

(2007/C 316/10)

Het personeel van de Europese instellingen wordt verzocht kennis te nemen van de publicatie van de vacature van secretaris-generaal van het EESC (Europees Economisch en Sociaal Comité) in de Franse, Duitse en Engelse versie van het Publicatieblad van de Europese Unie (PB C 316 A van 28.12.2007).