Home

Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen — 6e aanvulling op de 26e volledige uitgave#Toelichting#Lijst van de groentegewassen

Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen — 6e aanvulling op de 26e volledige uitgave#Toelichting#Lijst van de groentegewassen

22.8.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 214/61


GEMEENSCHAPPELIJKE RASSENLIJST VOOR GROENTEGEWASSEN

6e aanvulling op de 26e volledige uitgave

(2008/C 214 A/02)

INHOUD

Toelichting

Lijst van de groentegewassen

1.

Allium cepa L.

1.1.

Allium cepa L. - Aggregatum-groep - Sjalot

1.2.

Allium cepa L. - Cepa-groep - Ui, Echalion

3.

Allium porrum L. Prei

4.

Allium sativum L. Knoflook

7.

Apium graveolens L.

7.1.

Apium graveolens L. - Bleekselderij

7.2.

Apium graveolens L. - Knolselderij

8.

Asparagus officinalis L. Asperge

9.

Beta vulgaris L.

9.1.

Beta vulgaris L. - Rode biet, inclusief Cheltenham beet

9.2.

Beta vulgaris L. - Snijbiet

10.

Brassica oleracea L.

10.1.

Brassica oleracea L. - Boerenkool

10.2.

Brassica oleracea L. - Bloemkool

10.3.

Brassica oleracea L. - Broccoli

10.4.

Brassica oleracea L. - Spruitkool

10.5.

Brassica oleracea L. - Savooiekool

10.6.

Brassica oleracea L. - Wittekool

10.7.

Brassica oleracea L. - Rodekool

10.8.

Brassica oleracea L. - Koolrabi

11.

Brassica rapa L.

11.1.

Brassica rapa L. - Chinese kool

11.2.

Brassica rapa L. - Meiraap/Stoppelknol

12.

Capsicum annuum L. Paprika/Spaanse peper

13.

Cichorium endivia L.

13.1.

Cichorium endivia L. - Krulandijvie

13.2.

Cichorium endivia L. - Andijvie

14.

Cichorium intybus L.

14.1.

Cichorium intybus L. - Witlof

14.2.

Cichorium intybus L. - Bladcichorei

14.3.

Cichorium intybus L. - Cichorei voor de industrie

15.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermeloen

16.

Cucumis melo L. Meloen

17.

Cucumis sativus L.

17.1.

Cucumis sativus L. - Komkommer

17.2.

Cucumis sativus L. - Augurk

18.

Cucurbita Maxima Duchesne Pompoen

19.

Cucurbita pepo L. Courgette

21.

Daucus carota L.

21.1.

Daucus carota L. - Wortel

21.2.

Daucus carota L. - Voederwortel

23.

Lactuca sativa L. Sla

24.

Lycopersicon esculentum Mill. Tomaat

25.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Peterselie

26.

Phaseolus coccineus L. Pronkboon

27.

Phaseolus vulgaris L.

27.1.

Phaseolus vulgaris L. - Stamboon

27.2.

Phaseolus vulgaris L. - Stokboon

28.

Pisum sativum L. (partim)

28.1.

Pisum sativum L. (partim) - Kreukzadige doperwt

28.2.

Pisum sativum L. (partim) - Rondzadige doperwt

28.3.

Pisum sativum L. (partim) - Peul

29.

Raphanus sativus L.

1

Raphanus sativus L. - Radijs

2

Raphanus sativus L. - Rammenas

32.

Solanum melongena L. Aubergine

33.

Spinacia oleracea L. Spinazie

35.

Vicia faba L. (partim) Tuinboon

36.

Zea mays L. (partim)

1

Zea mays L. - Suikermais

2

Zea mays L. - Pofmais


TOELICHTING

1.

Deze 6e aanvulling op de 26e volledige uitgave van de gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen(1) bevat de wijzigingen die moeten worden aangebracht op grond van gegevens die de Commissie heeft ontvangen van de lidstaten.

2.

Deze aanvulling volgt de indeling van de 26e volledige uitgave en de toelichting daarbij is ook hierop van toepassing.

3.

De aanvulling bestrijkt de periode tot en met 30 juni 2008.

4.

De wijzigingen ten opzichte van de 26e volledige uitgave zijn als volgt in kolom 4 aangeduid:

— (add.):

nieuw in de gemeenschappelijke rassenlijst;

— (mod.):

gewijzigd ten opzichte van de 26e volledige uitgave. Deze gegevens vervangen de gegevens in de 26e volledige uitgave;

— (del.):

betekent dat de opname alsook alle daarop betrekking hebbende gegevens van de gemeenschappelijke rassenlijst geschrapt zijn.

5.

Deze aanvulling betreft de aangemelde rassen die onder artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad(2) vallen.

6.

Indien het nummer van de instandhouder niet in de 26e volledige uitgave is opgenomen, kunnen de naam en het adres van de instandhouder verkregen worden bij de in de lijst van de betreffende lidstaat of het betreffende EVA-land genoemde instantie.1.ALLIUM CEPA L.

1

2

3

4

1

Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot

2

Allium cepa L. - Cepa group - Onion or Echalion

Androna

a RO 1029

(mod.)

Arieşana

a RO 1034

(add.)

Arlene

b NL 31

H (add.)

Barak

(del.)

Bizet

a IT 141

(add.)

Bordovka PK

a SK 432

(add.)

Boston

b NL 31

H (mod.)

Bratko

b NL 79

H (add.)

Bristol

b NL 31

H (mod.)

Buenavista

b NL 26

H (add.)

Cassiopea

b NL 26

H (add.)

Deshidrobat

a ES 9

(add.)

Enigma

a RO 1072

(mod.)

Filofteia

a RO 1072

(mod.)

Granuva

(del.)

Kadir

a IT 141

H (add.)

Lee On

(del.)

Liliana

a RO 1029

(mod.)

Milky Way

a ES 6211

H (add.)

Romito

b NL 78

H (mod.)

Roşie de Arad

a RO 1072

(mod.)

San K JR

(del.)

3.ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1

2

3

4

Franse Zomer 3

b NL x, a SK 163

(mod.)

Früher Sommer 3 NL

Gros du Midi 3 NL

Gros long d'été 3 NL

Kilima

a CZ 1064

Früher Sommer 3

= Franse Zomer 3

Gros du Midi 3

= Franse Zomer 3

Gros long d'été 3

= Franse Zomer 3

Kilima

= Franse Zomer 3

S. Giovanni 90

a IT 14

(mod.)

4.ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1

2

3

4

Blanco de Berlanga

(del.)

Blanco Oregon

(del.)

Dakar

(del.)

Fino de Chinchon

(del.)

Japo

a SK x

(mod.) V

Polar

a ES x

(add.)

Sancho

a ES x

(add.)

7.APIUM GRAVEOLENS L.

1

2

3

4

1

Apium graveolens L. - Celery

Dorado Barbier

(del.)

Golden Self Blanching 3

b ES 98, b UK 168

(mod.)

Plein blanc doré chemin 3 ES

Tall golden self blanching 3 ES

Maxim

(del.)

Plein blanc doré chemin 3

= Golden Self Blanching 3

Tall golden self blanching 3

= Golden Self Blanching 3

2

Apium graveolens L. - Celeriac

Maxim

a CZ 231, a SK x

(add.)

8.ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1

2

3

4

Gladio

(del.)

Marte

f: 30.6.2010

Sirio

(del.)

9.BETA VULGARIS L.

1

2

3

4

1

Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet

De Arad

a RO 1072

(mod.)(3)

Modana

b DK 8

(mod.)

2

Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard

10.BRASSICA OLERACEA L.

1

2

3

4

1

Brassica oleracea L. - Curly kale

2

Brassica oleracea L. - Cauliflower

Aitana

(del.)

Bola de nieve A

(del.)

Broquil

(del.)

Calan

(del.)

Forrest

b NL 78, a SK 163

H (mod.)

Hollis

(del.)

Kilda

(del.)

Leonardo

a IT 141

H (add.)

Madelon

(del.)

Paloma

a EL 40

H (mod.)

Zoran

b BG 74

Peñagolosa

(del.)

Safari

a EL 40

H (mod.)

Zarka

a SK 196

S.A.M. 11

(del.)

Snowball A

(del.)

= Bola de nieve A

Spacestar

a LT 99, b NL 79, a SK 182, b BG 25

H (mod.)

Talida

(del.)

Turna

(del.)

Veleta

(del.)

Zarka

= Safari

Zermo

b LT 143, a SK 196

H (mod.)

Zoran

= Paloma

3

Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli or Calabrese

Colusa

b NL 8

H (add.)

Gem

(del.)

Llucat temprano

(del.)

Skiff

b NL 78, a SK 163

H (mod.)

4

Brassica oleracea L. - Brussels sprouts

Attwood

a UK 246

H (add.)

Falstaff

b NL 577

H (add.)

Mike

a UK 246

H (add.)

Ralston

a UK 246

H (add.)

5

Brassica oleracea L. - Savoy cabbage

De Pascua

(del.)

Grote Late Groene 2

= Vertus 2

Savonarch

b NL 75

H (mod.)

Vertus 2

a CZ 239, a DE 3704, b NL 65

(mod.)

Grote Late Groene 2 NL

Virtudes

(del.)

6

Brassica oleracea L. - White cabbage

Almanac

a NL 8, a SK 172, b BG 67

H (mod.)

Bravissimo

a SK 288

H (mod.)

Buzoiana

a RO 1033

(add.)

Daneza Dulce

f: 30.6.2011

De Socodor

a RO 1072

(mod.)

Esfera

(del.)

Green Rich

b NL 134a

H (add.)

Krautkaiser

a NL 8, a SK 172

H (mod.)

Pacha

a HU 5118, a SK 288

H (mod.)

Resistor

a LT 99, b NL 79, b BG 25

H (mod.)

Selecta

a RO 1072

(mod.)

Zuleima

b NL 108

H (add.)

7

Brassica oleracea L. - Red cabbage

Holdbar Vinter

(del.)

Langedijker Sommer

(del.)

Langedijker Vroege

b NL x

(mod.)

Rojo temprano de Langedijk

b ES 3154

Rojo temprano de Langedijk

= Langedijker Vroege

8

Brassica oleracea L. - Kohlrabi

Korist

b NL 8, a SK 172

H (mod.)

Spurt Forcer F1 AT

Kossak

b NL 8

H (mod.)

Spurt Forcer F1

= Korist

Ziridava

a RO 1072

(mod.)

11.BRASSICA RAPA L.

1

2

3

4

1

Brassica rapa L. - Chinese cabbage

Muralla Verde

(del.)

2

Brassica rapa L. - Turnip

12.CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI OR PEPPER

1

2

3

4

Albineţ

f: 30.6.2011

Alizar

b NL 73

H (add.)

Andrada

a RO 1072

(mod.)

Arădean

a RO 1072

H (mod.)(4)

Arcadio

b NL 73

H (mod.)

Arum

a RO 1033

(add.)

Barča

a CZ 1179

(add.)

Benino

b NL 108

H (add.)

Brenan

b NL 73

H (add.)

Buzău 10

a RO 1033

(add.)

Camelot

a IT 1303

H (add.)

Candela

b NL 73

H (mod.)(4)

Capital

b NL 73

H (add.)(4)

Cardhu

b NL 73

H (mod.)

Casero

a IT 1303

H (add.)

Castellano

(del.)

Charlena

b NL 26

H (add.)

Cigales

b NL 73

H (mod.)

Cohiba

b NL 73

H (mod.)

Condal

b NL 73

H (mod.)

Corner

a IT 141

H (add.)

Dariana Bac

a RO 1031

(add.)

Delta

a HU 5218, b NL 73, a SK 177

H (mod.)

Dennis

a PL 761

H (mod.)

Don Diego

(del.)

Éctor

a ES 3031

H (add.)

Edad

a IT 1303

H (add.)

Erasmus

a IT 141

H (add.)

Filabri

(del.)

Focoso

b NL 79

H (add.)

Gepetto

b NL 73

H (mod.)

Gianko

a IT 141

H (add.)

Gold West

(del.)

Granat

a RO 1072

(mod.)

Griñón

(del.)

Işalniţa Rovine

a RO 1072

(mod.)

Jumilla

b NL 73

H (mod.)

Litrón

b NL 26

H (mod.)

Lukkino

b NL 73

H (mod.)

Micaela

(del.)

Miniş 27

a RO 1072

(add.)

Mohay

b NL 276

H (add.)

Morrón de conserva 3

(del.)

Mureş

a RO 1072

(mod.)

Nemesio

(del.)

New Orly

(del.)

Nobel

(del.)

Ottelo

b NL 73

H (mod.)

Picaro

a IT 1303

H (add.)(4)

Picasso

(del.)

Portocaliu

a RO 1072

(mod.)(4)

Prior

b NL 73

H (mod.)

Romance

b NL 108

H (mod.)

Ronda

b ES 10

H (add.)

Sami

(del.)

Sirono

b NL 78, a SK 163

H (mod.)

Splendens

a RO 1033

(add.)

Theos

a IT 125

H (add.)

Toro

b NL 73

H (mod.)

Trueno

b NL 73

H (mod.)

Yahoo

a ES 113

H (add.)

Yarisa

b NL 73

H (mod.)(4)

Zar

(del.)

Zehavi

(del.)

13.CICHORIUM ENDIVIA L.

1

2

3

4

1

Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive

Aery

a IT 141

(add.)

Ameris

a IT 141

(add.)

Ankara

b ES 98

(add.)

2

Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive

14.CICHORIUM INTYBUS L.

1

2

3

4

1

Cichorium intybus L. - Witloof chicory

2

Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory or Italian chicory

Alfieri

a IT 142

(add.)

3

Cichorium intybus L. - Industrial chicory

15.CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1

2

3

4

Balian

a IT 141

H (add.)

Carla

b NL 79

H (add.)

Cassius

a IT 2018

H (add.)

Crimson Sweet

b ES x, b IT x, b NL x, b BG x

(mod.)

Dolina

b NL 79

H (add.)

DRX 5011

b NL 73

H (add.)(1)

Fabiola

a FR 12744

H (mod.)

Paradise

a HU 5118

H (mod.)

Sugar Hill

(del.)

Zoe

a IT 2018

H (add.)

16.CUCUMIS MELO L. - MELON

1

2

3

4

Abellan

a FR 8768

H (mod.)

Arizo

(del.)

Azafran

b NL 108

H (add.)

Bon Jovi

b NL 61

H (add.)

Cameo

(del.)

Creso

f: 30.6.2011

Cyro

a FR 8768

H (mod.)

Ernesto

(del.)

Gandalf

b NL 61

H (add.)

Geaking

b NL 62

H (add.)

Giorgio

b NL 108

H (add.)

Giotto

(del.)

Jucar

b NL 108

H (add.)

London

b NL 61

H (add.)

Maltese

b NL 61

H (add.)

Marfil

(del.)

Mirasol

(del.)

Olmedo

a ES 3027, b NL 73

H (mod.)

Paradise

(del.)

Reque

(del.)

Rochon

(del.)

Sereen

b NL 26

H (add.)

Solano

a ES 6202, a FR 12821

H (mod.)

Soleado

(del.)

Solete

b NL 108

H (add.)

Solimiel

(del.)

Tazio

(del.)

Zest

b NL 26

H (add.)

17.CUCUMIS SATIVUS L.

1

2

3

4

1

Cucumis sativus L. - Cucumber

Alejo

b ES 10

H (add.)

Beltrán

b ES 10

H (add.)

Burgos

b NL 108

H (mod.)

Delika PK

a SK 432

H (add.)

Durcal

b ES 10

H (add.)

Fenix

b NL 73

H (add.)

Gallito

a ES 137

H (add.)

Gasol

b ES 3020, b NL 26

H (mod.)

Navajo

(del.)

Nébraska

(del.)

Pedroso

b NL 79

H (mod.)

Proloog

b NL 108

H (add.)

Reno

(del.)

Rocus

b NL 73

H (mod.)

Rubens

a ES 3154

H (add.)

Vicente

b ES 10

H (add.)

Victory

(del.)

2

Cucumis sativus L. - Gherkin

Alibi

b NL 8, b BG 64

H (mod.)

Asterix

a CZ 278, b NL 8

H (mod.)

Bongo

b DK 55

H (add.)

Cornistar

a RO 1072

(mod.)

Fortuna Snow

f: 30.6.2011

Pasamonte

b NL 79, b BG 25

H (mod.)

18.CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1

2

3

4

Fumiko

a IT 610

H (add.)

Red Kuri

b NL x

(mod.)

19.CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1

2

3

4

Aden

a IT 1134

H (add.)

Amalia

a ES 98

H (add.)

Bagaboo

b NL 78

H (add.)

Berula

b ES 10

H (add.)

Candela

b ES 10

H (add.)

Every

a IT 1205

H (add.)

Kimber

a IT 1134

H (add.)

Negrita

a ES 137

H (add.)

Orfeus

a SK 250

(add.)

Platinum

a ES 5027

H (add.)

Tevere

(del.)

21.DAUCUS CAROTA L.

1

2

3

4

1

Daucus carota L. - Carrot

Amsterdam Bak 3

= Amsterdam 3

Amsterdam de forzar 2

= Amsterdam 2

Amsterdam Forcing 3

= Amsterdam 3

Amsterdam Outdoor 3

= Amsterdam 3

Amsterdam 2

a CZ 1187, b ES x, a HU 5109

(mod.)

Amsterdam de forzar 2 ES

Amsterdammer 2 ES

Amsterdamse Bak 2

b NL x

Amsterdam 3

a PL x

(mod.)

Amsterdam Bak 3 UK

Amsterdam Outdoor 3 UK

First Pull 3 UK

Amsterdam Forcing 3

b UK x

Amsterdammer 3

b DK 8

Amsterdamse Bak 3

b NL x

Amsterdammer 2

= Amsterdam 2

Amsterdammer 3

= Amsterdam 3

Amsterdamse Bak 2

= Amsterdam 2

Amsterdamse Bak 3

= Amsterdam 3

Autumn King 2

= De Colmar à coeur rouge 2

Capri

b NL 94

(add.)

Carrera

(del.)

Chantenay à coeur rouge 2

b DK 8, a FR x, b NL x

(mod.)

Chantenay Model Red Cored 2 UK

Demi-longue de Chantenay à coeur rouge 2 FR

Early Market Horn 2 UK

Red Intermediate Stump Rooted 2 UK

Rotherz 2 NL

Chantenay Red Cored 2

b UK x

Chantenay de corazón rojo 2

(del.)

Chantenay Model Red Cored 2

= Chantenay à coeur rouge 2

Chantenay Red Cored 2

= Chantenay à coeur rouge 2

De Colmar à coeur rouge 2

a CZ 301, b FR x, a SK x

(mod.)

Norfolk Giant 2 UK

Rote Riesen 2 NL

Autumn King 2

b UK x

Flakkée 2

b ES 5027

Flakkese 2

b NL x, a PL x

Demi-longue de Chantenay à coeur rouge 2

= Chantenay à coeur rouge 2

Early Market Horn 2

= Chantenay à coeur rouge 2

Envy

b NL 78

H (add.)

First Pull 3

= Amsterdam 3

Flakkée 2

= De Colmar à coeur rouge 2

Flakkese 2

= De Colmar à coeur rouge 2

Futuro

a SK 163

H (mod.)

Kardame

a DE 3704, a SK 180

H (mod.)

Mercado de Paris 5

(del.)

Nantes 4

a SK 166

(mod.)

Nantesa 4

(del.)

Nantesa 7

(del.)

Nantura

b NL 105

H (mod.)

Norfolk Giant 2

= De Colmar à coeur rouge 2

Pariser Markt 5

a DE 920

(mod.)

Rondo

a CZ 140, a SK 270

Pipeline

b NL 78

H (add.)

Presto

a FR 8067, a SK 337

H (mod.)

Primo

a FR 8067, b BG 75

H (mod.)

Red Intermediate Stump Rooted 2

= Chantenay à coeur rouge 2

Rondo

= Pariser Markt 5

Rote Riesen 2

= De Colmar à coeur rouge 2

Rotherz 2

= Chantenay à coeur rouge 2

Royal Chantenay 2

b NL 78

(mod.)

Royal Chantenay 3

b NL 4, a SK 166, b UK 168

(mod.)

2

Daucus carota L. - Fodder carrot

23.LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1

2

3

4

Almudena

b NL 79

(mod.)

Analena

b NL 26

(add.)

Arrecife

a ES 5027

(add.)

Batavia rubia de borde rojo 4

(del.)

Belem

a ES 6202, a FR 12821

(mod.)

Biondyne

a CZ 1185

(add.)

Constanza

a ES 5027

(add.)

De Arad

a RO 1072

(mod.)

Gelbus

a CZ 239

(add.)

Gorbea

(del.)

Gran Star

a ES 5027

(add.)

Grazer Krauthäuptel 4

= Iceberg 4

Heimdal

b NL 78

(add.)

Hilro

a SE 129

(mod.)

Iceberg 4

b NL 4

(mod.)

Grazer Krauthäuptel 4 NL

Laibacher Eis 4 NL

Jorge

b NL 26

(mod.)

Kavir

a ES 137

(add.)

Laibacher Eis 4

= Iceberg 4

Larsen

a CZ 140

(add.)

Lital

b BG 93

(mod.)

Medimo

a CZ 239

(add.)

Mohawk

a CZ 1064

(add.)

Myramda

b NL 108

(add.)

Papiro

b NL 26

(add.)

Perdiz

(del.)

Poker

(del.)

Raya

(del.)

Red Ruby

a CZ 1185

(add.)

Rubja

a CZ 1185

(add.)

Tres ojos

(del.)

Veleta

a ES 5027

(add.)

Vitano

a NL 55

(mod.)

24.LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1

2

3

4

Adrienna

b NL 119a

H (add.)

Acadia

(del.)

Alphapeel

(del.)

Amati

b NL 78, b BG 61

H (mod.)

Appio

(del.)

Ariana

(del.)

Arvento

b NL 108

H (add.)

Assaya

b NL 79

H (add.)

Augustina

a RO 1072

(mod.)

Aurea

b NL 73

H (add.)

Avignon

b NL 73

H (mod.)

Baby Doc

(del.)

Batia

(del.)

Batsheba

(del.)

Berberana

b NL 26

H (add.)

Bon Tom

a IT 141

H (add.)

Boquete

b NL 73

H (mod.)

Buonopeel

(del.)

Buzău 4

a RO 1033

(add.)

Buzău 50

a RO 1033

(add.)

Bybal

b NL 73

H (mod.)

Caoba

(del.)

Catala

(del.)

Charger

(del.)

Cheri

(del.)

Christian

(del.)

Cogar

(del.)

Daida

(del.)

Diablo

f: 30.6.2011

Dicing Master

f: 30.6.2011

Dikla

(del.)

Dixon

a IT 141

H (add.)

Domiziano

(del.)

Dulcinea

(del.)

Dunne

b NL 79

H (add.)

Early Nemapride

b PT 462

H (mod.)

Ecupeel

(del.)

Eloise

b NL 79

H (add.)

Elyria

(del.)

Emiliano

(del.)

Emys

a IT 1301

H (add.)

Ernesto

(del.)

Esperanza

b NL 73

H (mod.)

Fino

a HU 5218, a SK 177

Everton

a IT 141

H (add.)

Fino

= Esperanza

Fitset

(del.)

Florida 91

b NL 78

H (add.)(1)

Fortune

(del.)

Gianna

a IT 1205

(add.)

Guay

(del.)

Iker

b NL 73

H (add.)

Indian

(del.)

Juno

(del.)

Jurgiai

a LT 11

(mod.)

Kampala

(del.)

Kerala

b NL 73

H (add.)

Kimera

(del.)

Konrad

b NL 73

H (add.)

Kristin

a RO 1033

(mod.)

Lety

b NL 73

H (mod.)

Llado

b NL 73

H (mod.)

Ľubica

a SK 287

H (add.)

Lupita

(del.)

Magis

(del.)

Magno

a IT 1134

H (add.)

Majorita

b NL 73

H (add.)

Mallorquin

(del.)

Maratonus

a RO 1033

(add.)

Mariela

b NL 144

H (mod.)

Marissa

= Synergie

Miller

a IT 141

H (add.)

Minuet

a IT 141

H (add.)

Missouri

a IT 241, a SK 168

H (mod.)

Monika

b NL 79, a SK 182

H (mod.)

Montiel

(del.)

Najal AF

a IT 1134

H (add.)

Nema mech

(del.)

Nema Polaris

(del.)

Nemapride

b PT 462

H (mod.)

Noa

(del.)

Nohal

a IT 1134

H (add.)

Orangesso

b NL 73

H (add.)

Oregon

(del.)

Paride

a IT 1301

H (add.)

Partenio

(del.)

Pelato d'Angri

(del.)

Plumcher

(del.)

Pompeo

(del.)

Priamo

a IT 1301

H (add.)

Primotom

b PT 462

H (mod.)

Provvido

(del.)

Pures konservu

a LV 28

(add.)

Racibal

a ES 113

H (add.)

Red Magic

(del.)

Red Sea

(del.)

Renata

(del.)

Rita

(del.)

Romatos

b NL 73

H (mod.)

Ronco

b NL 8, a SK 172

H (mod.)

Ronny

a IT 141

H (add.)

Safaix

b NL 79

H (add.)

Sharal

a IT 1134

H (add.)

Sharek

a IT 1301

H (add.)

Sigal

(del.)

Sion

(del.)

Sonia

(del.)

Soranta

(del.)

Starbuck

b NL 73

H (add.)

Susana

(del.)

Synergie

a FR 1993

H (mod.)

Marissa

a CZ 1064, a PL 761, b BG 61

Tarantino

b NL 26

H (mod.)

Tenerife

(del.)

Teodoro

a IT 141

H (add.)

Thira

(del.)

Tifnit

b NL 73

H (add.)

Tikal

a IT 1134

H (add.)

Topspin

a CZ 278, b NL 8, b BG 64

H (mod.)

Torpedo

(del.)

Trinidad

(del.)

Tyjuana

b NL 73

H (mod.)

Tyzone

b NL 108

H (mod.)

Venus

a CZ 140

(add.)

Verdejo

b NL 73

H (mod.)

Veritabil

a RO 1072

(mod.)

Vertigo

a IT 141

H (add.)

Vinchy

b NL 108

H (mod.)

Viraje

(del.)

Virtus

a IT 1134

H (mod.)

Vitamina

a RO 1072

(mod.)

Westland

b NL 73

H (add.)

Willy

a IT 125

H (add.)

Xotyl

(del.)

Yulima

(del.)

Yummy

a IT 1303

H (add.)

25.PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1

2

3

4

Arsem

a RO 1072

(add.)

Danubiu

a RO 1072

(mod.)

Ory

a RO 1033

(mod.)

26.PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1

2

3

4

Piękny Jaś

a CZ 1187, a PL x

(mod.)

27.PHASEOLUS VULGARIS L.

1

2

3

4

1

Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean

Alaska

(del.)

Alicia

(del.)

Allure

a NL 95

(mod.)

Almere

a NL 95

(mod.)

Amurg

a RO 1072

(mod.)

Bagnolais

= Fin de Bagnols

Bush Blue Lake 274

b ES 31, b NL x

(mod.)

De Rocquencourt

a FR x, b NL x

(mod.)

Manteca de Rocquencourt ES

Rocquencourt

b ES x, b BG x

Duquesa

(del.)

Eagle

(del.)

Ebro

(del.)

Fin de Bagnols

b FR x, b IT 126, b NL x

(mod.)

Bagnolais FR

Garrafal enana blanca

(del.)

Garrafal rabona blanca

(del.)

= Garrafal enana blanca

Hystyle

f: 30.6.2011

Lar 76

(del.)

Linera

a HU 5109, a NL 95

(mod.)

Litoral 23

(del.)

Manteca de Rocquencourt

= De Rocquencourt

Maxidor

a HU x, b NL 95, a SK 250

(mod.)

Novores

b NL 95

(mod.)

Orvillo

a ES 311

(add.)

Paula

(del.)

Paulista

a NL 78, a PL 761, a SK 163

(mod.)

Perfección Blanca

a ES 31

(add.)

Rocquencourt

= De Rocquencourt

Sara

(del.)

Sestil

a ES 311

(add.)

Sixta

a DE 3704

(mod.)

Tilla

f: 30.6.2011

Visir

(del.)

2

Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean

Abundancia

= Blue Lake Black Seeded

Amerikaanse Dubbele

= Blue Lake White Seeded

Blue Lake

= Blue Lake White Seeded

Blue lake a grano nero

= Blue Lake Black Seeded

Blue Lake Black Seeded

b NL x

(mod.)

Blue lake a grano nero IT

Bobis nero IT

Perfeccion negra ES

Potomac ES

Abundancia

a ES x

Bobis a grano nero

b IT x

Blue Lake White Seeded

b UK 158

(mod.)

Amerikaanse Dubbele NL

Bobi di luglio IT

Promotor NL

S. Anna IT

Blue Lake

b NL x

Bobis a grano bianco

b IT x

Bobi di luglio

= Blue Lake White Seeded

Bobis a grano bianco

= Blue Lake White Seeded

Bobis a grano nero

= Blue Lake Black Seeded

Bobis nero

= Blue Lake Black Seeded

Bonafema

(del.)

Buenos Aires Roja

a ES x

(mod.)

Carico Montañés

a ES 310

(add.)

Fasili

b NL 108

(mod.)

Fontana

b NL 108

(mod.)

Garrafal encarnada

b NL 4

(mod.)

Iluro

(del.)

Millenium

a IT 142

(add.)

Oroblanca

b ES x

(mod.)

Perfeccion negra

= Blue Lake Black Seeded

Perfection noir

f: 30.6.2009

Potomac

= Blue Lake Black Seeded

Promotor

= Blue Lake White Seeded

S. Anna

= Blue Lake White Seeded

Semilarga

(del.)

28.PISUM SATIVUM L. (PARTIM)

1

2

3

4

1

Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea

Alderman

a ES x, b IT 1205, b NL x

(mod.)

Almirante Dewey ES

Australia enrame ES

Buonissimo d'Ingegnoli IT

Rey de los mercados ES

Roi des Halles ES

Almirante Dewey

= Alderman

Australia enrame

= Alderman

Buonissimo d'Ingegnoli

= Alderman

Constant

a RO 1072

(mod.)

Dali

(del.)

Dark Skin Perfection

b IT 130, b NL x

(mod.)

Falcon

(del.)

Onward

a ES x, b FR x, a HU x, b NL x, b UK x

(mod.)

Valles ES

Vorwärts NL

Rey de los mercados

= Alderman

Robin

(del.)

Roi des Halles

= Alderman

Valles

= Onward

Vorwärts

= Onward

2

Pisum sativum L. (partim) - Round pea

Voluntario

a ES 63

(mod.)

3

Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea

Sweet Ann

a ES 5027, b NL 78

(mod.)

29.RAPHANUS SATIVUS L.

1

2

3

4

1

Raphanus sativus L. - Radish

Cerasella

= Cherry Belle

Cherry Belle

a NL x, a PL 356, b UK 38, b BG x

(mod.)

Cerasella IT

Ciliegia

b IT 66

Ciliegia

= Cherry Belle

Flamboyant 2

a CZ 1187

(mod.)

Flamboyant 4

(del.)

French Breakfast 4

= Halflange Rode Grootwitpunt 4

Halflange Rode Grootwitpunt 4

b NL 4

(mod.)

French Breakfast 4 NL

Isabell

a DE 7092, a HU 5317

(mod.)

Københavns Torve 2

= Rond rose à bout blanc 2

National 2

= Rond rose à bout blanc 2

Redondo rosa punta blanca 4

(del.)

Rodica

a RO 1072

(add.)

Rond rose à bout blanc 2

b FR x

(mod.)

National 2 FR

Round Red Small White Tip 2 DK

Sparkler 2 DK

Københavns Torve 2

b DK 8, a SK 166

Ronde Rode Kleinwitpunt 3

b NL 4

(mod.)

Round Red Small White Tip 3 UK

Sparkler 3

b UK 38

Round Red Small White Tip 2

= Rond rose à bout blanc 2

Round Red Small White Tip 3

= Ronde Rode Kleinwitpunt 3

Sparkler 2

= Rond rose à bout blanc 2

Sparkler 3

= Ronde Rode Kleinwitpunt 3

2

Raphanus sativus L. - Black radish

32.SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE OR EGG PLANT

1

2

3

4

Danka

a IT 141

H (add.)

Dealmagro

a ES 300

H (add.)

Fiala

a SK 287

H (add.)

Polka

b ES 10

H (add.)

Rolandia

a IT 1304

H (add.)

Viorica

a RO 1072

(mod.)

Zaraza

a RO 1033

(add.)

33.SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1

2

3

4

Grandi

b NL 26

H (add.)

Hokkai

b NL 78

H (add.)

Sevilla

b ES 31

(mod.)

Yabi

b NL 26

H (add.)

35.VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1

2

3

4

Arbo

(del.)

Histal

a ES 10, a IT 336

(mod.)

Luz de Otoño

a ES x

(mod.)

Primabel

a ES 10, a IT 336

(mod.)

36.ZEA MAYS L. (PARTIM)

1

2

3

4

1

Zea mays L. - Sweet corn

Zarja

b SI 277

(add.)

2

Zea mays L. - Popcorn