Home

Bericht aan de lezers (zie bladzijde 3 van de omslag)

Bericht aan de lezers (zie bladzijde 3 van de omslag)

27.9.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 246/s3


BERICHT AAN DE LEZERS

De instellingen hebben besloten in hun teksten niet langer te verwijzen naar de laatste wijziging van de aangehaalde besluiten.

Tenzij anders vermeld, zijn de besluiten waarnaar in de hierin gepubliceerde teksten wordt verwezen, de besluiten zoals die momenteel van kracht zijn.