Home

Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen in het kader van de werkprogramma's van 2009 van het zevende kaderprogramma van de EG voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie

Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen in het kader van de werkprogramma's van 2009 van het zevende kaderprogramma van de EG voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie

28.10.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 273/26


Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen in het kader van de werkprogramma's van 2009 van het zevende kaderprogramma van de EG voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie

(2008/C 273/10)

Hierbij wordt kennis gegeven van de lancering van uitnodigingen tot het indienen van voorstellen in het kader van de werkprogramma's Capaciteiten en 2009 van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013).

Er worden voorstellen ingewacht voor de volgende uitnodigingen. De termijnen en budgetten betreffende de uitnodigingen worden medegedeeld in de uitnodigingsteksten, die gepubliceerd worden op de CORDIS-website.

Specifiek programma Capaciteiten

Deel

Identificatiecode van de uitnodiging

4.

Onderzoekspotentieel

FP7-REGPOT-2009-1

FP7-REGPOT-2009-2

Deze uitnodigingen tot het indienen van voorstellen hebben betrekking op de werkprogramma's die zijn aangenomen bij Besluiten C(2008) 4566 van de Commissie van 26 augustus 2008.

Informatie over de uitvoeringsregels betreffende de uitnodigingen, de werkprogramma's en de leidraad voor de indiening van voorstellen is beschikbaar via de CORDIS-website: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/