Home

Toevoeging van de rechters aan de kamers bestaande uit drie rechters

Toevoeging van de rechters aan de kamers bestaande uit drie rechters

22.11.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 301/2


Toevoeging van de rechters aan de kamers bestaande uit drie rechters

(2008/C 301/03)

Het Hof heeft tijdens zijn vergadering van 30 september 2008 besloten de rechters aan de kamers toe te voegen als volgt:

Vijfde kamer

M. Ilešič, kamerpresident

A. Tizzano, A. Borg Barthet, E. Levits, J.-J. Kasel, rechters

Zesde kamer

J.-C. Bonichot, kamerpresident

K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, L. Bay Larsen, C. Toader, rechters

Zevende kamer

A. Ó Caoimh, kamerpresident

J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, U. Lõhmus, P. Lindh, A. Arabadjiev, rechters

Achtste kamer

T. von Danwitz, kamerpresident

R. Silva de Lapuerta, E. Juhász, G. Arestis, J. Malenovský, rechters