Home

Bekendmaking overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen

Bekendmaking overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen

9.1.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 4/3


Bekendmaking overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen

(2009/C 4/04)

GLITNIR BANKI HF

Overeenkomstig artikel 100a van Wet nr. 161/2002 inzake financiële ondernemingen is op 24 november 2008 op last van de Districtsrechtbank van Reykjavik uitstel van betaling verleend aan Glitnir Banki hf. („Glitnir”) nadat Glitnir naar het oordeel van de rechtbank voldoende had aangetoond waaraan haar financiële problemen te wijten zijn, welke gevolgen zij hebben en hoe zij haar financiële positie denkt te herstructureren, en dat zij aan de voorwaarden voor uitstel van betaling voldoet. Steinunn Grudbjarsdóttir is als advocaat van het Hooggerechtshof aangewezen om Glitnir daarbij te ondersteunen. Als gevolg van het besluit van de rechtbank kan tijdens het uitstel van betaling geen gerechtelijke procedure tegen Glitnir worden gestart, behalve indien de wet uitdrukkelijk in deze mogelijkheid voorziet of indien het een strafrechtelijke procedure betreft waarbij een sanctie wordt geëist.

Het uitstel van betaling geldt tot 13 februari 2009, 13.30 uur. Daarna komt de zaak weer voor bij de Districtsrechtbank van Reykjavik, Laekjatorg Plein, Reykjavik, IJsland. Crediteuren van Glitnir mogen op deze hoorzitting hun opmerkingen kenbaar maken.