Home

Mededeling betreffende de aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/142/08

Mededeling betreffende de aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/142/08

13.3.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 59/11


Mededeling betreffende de aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/142/08

(2009/C 59/06)

Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) publiceert een rectificatie op algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/142/08 voor de aanwerving van vertalers (AD 5) voor de Spaanse taal.

Deze rectificatie wordt alleen in het Spaans bekendgemaakt in Publicatieblad C 59 A van 13 maart 2009.

Aanvullende informatie is beschikbaar op de website van EPSO: http://europa.eu/epso