Home

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor acties op het gebied van energie onder het Intelligent Energy — Europe programma (Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 24.10.2006 , PB L 310/15 van 9.11.2006 ).

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor acties op het gebied van energie onder het Intelligent Energy — Europe programma (Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 24.10.2006 , PB L 310/15 van 9.11.2006 ).

4.4.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 81/24


Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor acties op het gebied van energie onder het „Intelligent Energy — Europe” programma (Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 24.10.2006, PB L 310/15 van 9.11.2006).

2009/C 81/09

Het uitvoerend agentschap voor Competitiviteit en Innovatie (EACI) publiceert hierbij een uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor het werkprogramma „Intelligent Energy — Europe 2009”. De uiterste datum van indiening is 25 juni 2009 voor alle type acties.

Informatie over de voorwaarden en instructies voor het indienen van projecten is te vinden op de volgende website:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm

De helpdesk van het „Intelligent Energy — Europe” programma is bereikbaar via e-mail op het volgende adres:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm