Home

Speciaal verslag nr. 12/2008 Het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA), 2000-2006

Speciaal verslag nr. 12/2008 Het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA), 2000-2006

12.5.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/7


De Europese Rekenkamer deelt u mede dat haar Speciaal verslag nr. 12/2008 „Het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA), 2000-2006” zojuist gepubliceerd is.

Het verslag kan worden ingezien of gedownload op de website van de Europese Rekenkamer: www.eca.europa.eu

Het verslag is op aanvraag gratis in papieren vorm en op CD-ROM verkrijgbaar bij de Rekenkamer:

Europese Rekenkamer

Eenheid „Communicatie en verslagen”

12, rue Alcide De Gasperi

L – 1615 Luxemburg

LUXEMBOURG

Tel.: + (352) 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

of door het invullen van een elektronische bestelbon bij EU-Bookshop.