Home

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma voor 2009 van het programma ter ondersteuning van het ICT-beleid dat onderdeel vormt van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013)

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma voor 2009 van het programma ter ondersteuning van het ICT-beleid dat onderdeel vormt van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013)

5.6.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 125/30


Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma voor 2009 van het programma ter ondersteuning van het ICT-beleid dat onderdeel vormt van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013)

2009/C 125/11

Hierbij wordt kennis gegeven van de lancering van een uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma voor 2009 van het programma ter ondersteuning van het ICT-beleid (ICT PSP) dat onderdeel vormt van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013).

Er worden voorstellen ingewacht voor de volgende uitnodiging: CIP-ICT PSP-2009-3bis.

Meer informatie over de uitnodiging, waaronder inhoud, termijn en budget, is te vinden in de uitnodigingsteksten die zijn gepubliceerd op de ICT PSP-website: http://ec.europa.eu/ict_psp