Home

Speciaal verslag nr. 3/2009 De doeltreffendheid van uitgaven uit hoofde van structurele maatregelen met betrekking tot afvalwaterbehandeling voor de programmeringsperioden 1994-1999 en 2000-2006

Speciaal verslag nr. 3/2009 De doeltreffendheid van uitgaven uit hoofde van structurele maatregelen met betrekking tot afvalwaterbehandeling voor de programmeringsperioden 1994-1999 en 2000-2006

9.6.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 130/2


Speciaal verslag nr. 3/2009 „De doeltreffendheid van uitgaven uit hoofde van structurele maatregelen met betrekking tot afvalwaterbehandeling voor de programmeringsperioden 1994-1999 en 2000-2006”

2009/C 130/02

De Europese Rekenkamer deelt u mede dat haar Speciaal verslag nr. 3/2009 „De doeltreffendheid van uitgaven uit hoofde van structurele maatregelen met betrekking tot afvalwaterbehandeling voor de programmeringsperioden 1994-1999 en 2000-2006” zojuist gepubliceerd is.

Het verslag kan worden ingezien of gedownload op de website van de Europese Rekenkamer:

www.eca.europa.eu

Het verslag is op aanvraag gratis in papieren vorm en op CD-ROM verkrijgbaar bij de Rekenkamer:

Europese Rekenkamer

Eenheid „Communicatie en verslagen”

12 rue Alcide De Gasperi

1615 Luxemburg

LUXEMBURG

Tel.: +352 4398-1

E-Mail: euraud@eca.europa.eu

of door het invullen van een elektronische bestelbon bij EU-Bookshop.