Home

Aankondiging algemeen vergelijkend onderzoek: onderzoeksmanager — Enquêtes — Ref.: EF/TA/09/03

Aankondiging algemeen vergelijkend onderzoek: onderzoeksmanager — Enquêtes — Ref.: EF/TA/09/03

12.6.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 133/1


Aankondiging algemeen vergelijkend onderzoek: onderzoeksmanager — Enquêtes

REF.: EF/TA/09/03

(2009/C 133 A/01)

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) in Dublin (Ierland) zoekt een onderzoeksmanager Enquêtes (M/V).

De onderzoeksmanager Enquêtes zal worden opgenomen in de eenheid Toezicht & enquêtes, die de volgende monitoringinstrumenten van Eurofound beheert: enquêtes, waarnemingsposten, woordenboeken enzovoort. Hoofddoel van het toezicht is het beoordelen van verbeteringen in levens- en arbeidsomstandigheden in Europa door analyse van tendensen, syntheseonderzoeken, analyse van enquêtegegevens en verzameling van bedrijfsinlichtingen.

Om voor de functie in aanmerking te komen, moet de gegadigde ervaring hebben met het ontwerpen, analyseren en onderzoeken van enquêtes op transnationaal niveau. Hij/zij zal verantwoording afleggen aan het hoofd van de eenheid Toezicht & enquêtes en instaan voor het beheer van en het toezicht op activiteiten die verband houden met de ontwikkeling en uitvoering van enquêtes, alsook gespecialiseerde technische bijstand verlenen bij de ontwikkeling van de algemene methodologie voor Eurofound-enquêtes.

Het vergelijkend onderzoek staat open voor kandidaten die:

onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

in het volledige bezit zijn van alle burgerrechten;

hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;

in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn;

grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie en een redelijke kennis van een andere officiële EU-taal, waaronder een zeer goede kennis van het Engels, dat de voornaamste werktaal van Eurofound is;

een universitaire opleiding van minimaal vier jaar hebben gevolgd, afgesloten met een diploma in sociale wetenschappen, economie, sociologie, statistiek of verwante studierichtingen;

ten minste zes jaar relevante beroepservaring hebben opgedaan na het afronden van de universitaire opleiding.

De nieuwe medewerk(st)er zal worden aangesteld in de functiegroep AD, rang 7, als tijdelijk functionaris met een contract van onbepaalde duur.

Meer informatie over de functie en de sollicitatie- en selectieprocedures kan van de website van Eurofound worden geladen, onder de rubriek vacatures: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Lees de vacature zorgvuldig, want onvolledige sollicitaties worden niet in aanmerking genomen.

Alle sollicitaties moeten worden ingediend met behulp van het officiële sollicitatieformulier, dat ook van de website kan worden geladen.

Uiterste datum voor het indienen van sollicitaties: 12 juli 2009.