Home

Aankondiging algemeen vergelijkend onderzoek: onderzoekscoördinator — Statisticus (m/v) — Ref.: EF/TA/09/04

Aankondiging algemeen vergelijkend onderzoek: onderzoekscoördinator — Statisticus (m/v) — Ref.: EF/TA/09/04

2.7.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 150/1


AANKONDIGING ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK: ONDERZOEKSCOÖRDINATOR — STATISTICUS (M/V)

REF.: EF/TA/09/04

(2009/C 150 A/01)

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) in Dublin (Ierland) zoekt een onderzoekscoördinator (m/v) — Statisticus.

De onderzoekscoördinator (statisticus) zal komen te werken in de eenheid Monitoring & Surveys die diverse waarnemings- en controle-instrumenten van Eurofound beheert: enquêtes, waarnemingsposten, woordenboeken enz. Hoofddoel daarvan is het beoordelen van verbeteringen in levens- en arbeidsomstandigheden in Europa door analyse van tendensen, opstellen van syntheses, analyse van enquêtegegevens en verzameling van bedrijfsinlichtingen.

De succesvolle kandidaat heeft ervaring in onderzoeken op terreinen die voor Eurofound van belang zijn en een aantoonbaar inzicht in onderzoeksmethoden en in de beoordeling van enquêtemethoden, waaronder steekproefopzet, ontwikkeling van vragenlijsten en andere instrumenten, organisatie van veldwerk, opschoning, opmaak en weging van gegevens en kwaliteitsborging en -controle.

U legt verantwoording af aan het hoofd van de eenheid Monitoring & Surveys en zult meewerken aan alle activiteiten die verband houden met enquêtes en enquêtegegevens, vanaf het ontwerp en de voorbereiding van enquêtes tot en met (beleidsrelevante) gegevensanalyses. U zult betrokken zijn bij projectbeheer. Ook zal van u worden verwacht dat u meewerkt aan de exploitatie van het netwerk van Europese waarnemingsposten en andere projecten, wanneer u dit wordt gevraagd.

Het vergelijkend onderzoek staat open voor kandidaten die:

onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

in het volledige bezit zijn van alle burgerrechten;

hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;

in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn;

grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie en een redelijke kennis van een andere officiële EU-taal, waaronder een zeer goede kennis van het Engels, dat de voornaamste werktaal van Eurofound is;

een universitaire opleiding van minimaal vier jaar hebben gevolgd, afgesloten met een diploma in sociale wetenschappen, economie, sociologie, psychologie, statistiek, wiskunde of verwante studierichtingen;

ten minste twee jaar beroepservaring op dit terrein hebben.

De nieuwe medewerk(st)er zal worden aangesteld in de functiegroep AD, rang 5, als tijdelijk functionaris met een contract van onbepaalde duur.

Meer informatie over de functie en de sollicitatie- en selectieprocedures kan van de website van Eurofound worden geladen, onder de rubriek vacatures: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Lees de vacature zorgvuldig, want onvolledige sollicitaties worden niet in aanmerking genomen.

Alle sollicitaties moeten worden ingediend met behulp van het officiële sollicitatieformulier dat ook op genoemde website beschikbaar is en kan worden gedownload.

Uiterste datum voor het indienen van sollicitaties: 12 juli 2009.