Home

Ontvangstbevestiging van klacht nr. 2009/4209 — SG(2009)A/1798

Ontvangstbevestiging van klacht nr. 2009/4209 — SG(2009)A/1798

15.7.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/16


Ontvangstbevestiging van klacht nr. 2009/4209 — SG(2009)A/1798

2009/C 162/08

1.

De Europese Commissie heeft een reeks klachten ontvangen en geregistreerd onder nr. 2009/4209 — SG/CDC/2009/A/1798 met betrekking tot de bezoldiging in Italië van medische specialisten in opleiding in de periode van 1982 tot en met 1991.

2.

De diensten van de Europese Commissie hebben over dit onderwerp een groot aantal klachten ontvangen. Om spoedig een antwoord te kunnen geven en de betrokkenen op de hoogte te houden en tegelijkertijd spaarzaam met haar administratieve middelen om te gaan, publiceert zij deze ontvangstbevestiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de volgende internetsite:

http://ec.europa.eu/community_law/complaints/receipt/index_en.htm

3.

De kwestie wordt thans door de Commissie bekeken in het licht van de bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, en met name artikel 25, lid 3, waarin is bepaald dat de werkzaamheden van medische specialisten in opleiding op passende wijze moeten worden bezoldigd.

4.

De indieners van de klachten zullen via de genoemde informatiekanalen in kennis worden gesteld van de uitkomsten van het onderzoek van de Commissie en van het gevolg dat zij daaraan zal geven.