Home

Rectificatie van de oproep tot indienen van voorstellen — EAC/26/2009 — Empirisch onderbouwde beleidsvormen en praktijk: oproep tot het indienen van voorstellen voor de ontwikkeling van netwerken van initiatieven op het gebied van kennisbemiddeling ( PB C 142 van 23.6.2009 )

Rectificatie van de oproep tot indienen van voorstellen — EAC/26/2009 — Empirisch onderbouwde beleidsvormen en praktijk: oproep tot het indienen van voorstellen voor de ontwikkeling van netwerken van initiatieven op het gebied van kennisbemiddeling ( PB C 142 van 23.6.2009 )

18.7.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 166/33


Rectificatie van de oproep tot indienen van voorstellen — EAC/26/2009 — Empirisch onderbouwde beleidsvormen en praktijk: oproep tot het indienen van voorstellen voor de ontwikkeling van netwerken van initiatieven op het gebied van kennisbemiddeling

(Publicatieblad van de Europese Unie C 142 van 23 juni 2009)

2009/C 166/12

Bladzijde 3, punt 4 „Termijn”, de termijn voor indiening van de aanvragen wordt als volgt gewijzigd:

in plaats van:

„25 september 2009”,

te lezen:

„29 september 2009”.