Home

Openbaarmaking van documenten en/of dossiers uit de Historische archieven van de EIB die onder het beroeps- of bedrijfsgeheim vallen — Mededeling aan betrokken partijen

Openbaarmaking van documenten en/of dossiers uit de Historische archieven van de EIB die onder het beroeps- of bedrijfsgeheim vallen — Mededeling aan betrokken partijen

24.7.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 172/10


Openbaarmaking van documenten en/of dossiers uit de Historische archieven van de EIB die onder het beroeps- of bedrijfsgeheim vallen — Mededeling aan betrokken partijen

2009/C 172/06

De Europese Investeringsbank wenst de volgende organisaties of hun rechtsopvolgers in kennis te stellen van het feit dat zij voornemens is om, overeenkomstig haar in het Publicatieblad van de Europese Unie C 289/12 van 22 november 2005 bekendgemaakte „Regels inzake historische archieven”, op hen betrekking hebbende documenten openbaar te maken die oorspronkelijk onder het beroeps- of bedrijfsgeheim vielen. Deze organisaties wordt derhalve verzocht om de bank via onderstaand adres hun reactie kenbaar te maken, en wel binnen een termijn van acht weken na de publicatiedatum van het onderhavige bericht. Wanneer deze termijn is verstreken, neemt de bank krachtens artikel 2 van de voornoemde regels op basis van haar gezond beoordelingsvermogen een beslissing over de eventuele openbaarmaking van de betrokken documenten.

Adres van de EIB:

EIB

100, boulevard Konrad Adenauer

2950 Luxembourg

LUXEMBOURG

ter attentie van mevrouw Patricia Tibbels; Directeur Hoofdafdeling Gebouwen, logistiek en documentatie; e-mail: p.tibbels@eib.org

Sector

Betrokken partij

Naam van het project

Land(1)

Landbouw

Turks ministerie van Landbouw Voorlichtingsdiensten

Irrigatieproject BERDAN (Zuid-Anatolië)

TURKEY

Landbouw

Turks ministerie van Energie en Natuurlijke Hulpbronnen

Algemeen directoraat Hydraulische werken van de staat (DSI)

Irrigatieproject BERDAN (Zuid-Anatolië)

TURKEY

Landbouw

Turks ministerie van Plattelandszaken

Directoraat Bodemverbetering (TOPRAKSU)

Irrigatieproject BERDAN (Zuid-Anatolië)

TURKEY

Financieel

FESTO

Verzoek van de vennootschap FESTO inzake een investeringsproject in Turkije

TURKEY

Financieel

FESTO

Turkije — geplande oprichting van een 100 %-dochteronderneming

TURKEY

Financieel

Turks ministerie van Financiën

Tweede globaal krediet aan de Turkse staat voor de financiering van pre-investeringsuitgaven van de publieke sector

TURKEY

Financieel

Sinai Yatirim ve Bankasi (SYKB)

Globaal krediet SYKB II

TURKEY

Industrieel

Turks ministerie van Bosbouw

Algemeen Directoraat Bosbouw (DGF)

Aanvullend krediet van 16 miljoen rekeneenheden aan de Turkse staat voor de financiering van het AKDENIZ-project bosbouw/papier

TURKEY

Industrieel

Turks ministerie van Bosbouw

Algemeen Directoraat Bosbouw (DGF)

AKDENIZ-project — bosbouw/papier

TURKEY

Industrieel

Turks ministerie van Industrie en Technologie

Aanvullend krediet van 16 miljoen rekeneenheden aan de Turkse staat voor de financiering van het AKDENIZ-project bosbouw/papier

TURKEY

Industrieel

Turks ministerie van Industrie en Technologie

AKDENIZ-project — bosbouw/papier

TURKEY

Industrieel

Turks ministerie van Industrie en Technologie

Project SEKA-DALAMAN II

Productie van kunstdrukpapier en –karton en afvalwaterzuivering

TURKEY

Industrieel

SEKA

Aanvullend krediet van 16 miljoen rekeneenheden aan de Turkse staat voor de financiering van het AKDENIZ-project bosbouw/papier

TURKEY

Industrieel

SEKA

AKDENIZ-project — bosbouw/papier

TURKEY

Industrieel

SEKA

Project SEKA-DALAMAN II

Productie van kunstdrukpapier en –karton en afvalwaterzuivering

TURKEY

Industrieel

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS (TSKB)

Bouw van een fabriek voor de fabricage van porseleinen vaatwerk te Kutahya (Zuidwest-Anatolië)

TURKEY

Industrieel

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS (TSKB)

Verzoek tot advisering over de financiering van industriële projecten in de particuliere sector, in het kader van het tweede financieel protocol bij de associatieovereenkomst EEG-Turkije

TURKEY

Industrieel

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS (TSKB)

Uitbreiding van een fabriek voor de productie van natuurlijke en synthetische vezels te Bursa

TURKEY