Home

Liquidatieprocedure — Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van Aspis Pronia Anonimi Eteria Genikon Asfalion (Openbaarmaking op grond van artikel 14 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen)

Liquidatieprocedure — Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van Aspis Pronia Anonimi Eteria Genikon Asfalion (Openbaarmaking op grond van artikel 14 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen)

5.11.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 263/18


Liquidatieprocedure

Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van Aspis Pronia Anonimi Eteria Genikon Asfalion

(Openbaarmaking op grond van artikel 14 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen)

2009/C 263/07

Verzekeringsonderneming

Aspis Pronia Anonimi Eteria Genikon Asfalion met hoofdkantoor in Leoforos Kifisias 62, Marousi, Attica, GREECE

Datum, inwerkingtreding en aard van de beslissing

Besluit nr. 156 van de Raad van bestuur van het Comité van toezicht op particuliere verzekeringen van 16 en 21 september 2009 betreffende de definitieve intrekking van de exploitatievergunning van de onderneming en haar liquidatie

Inwerkingtreding: 21 september 2009

Bevoegde instantie

Comité van toezicht op particuliere verzekeringen

Ipatias 5

105 57 Athene

GREECE

Toezichthoudende autoriteit

Comité van toezicht op particuliere verzekeringen

Ipatias 5

105 57 Athene

GREECE

Aangewezen liquidateur

Charilaos Kafentzis (toezichthouder liquidatie)

Advocaat in Athene

Panepistimiou 57

105 57 Athene

GREECE

Toepasselijk recht

Grieks recht; artikel 3, lid 3, artikelen 7 tot en met 9, artikel 10, artikel 12 bis en artikel 17 bis tot en met artikel 17 quater, van Wetsdecreet nr. 400/1970.