Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5669 — Cisco/Tandberg) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5669 — Cisco/Tandberg) Voor de EER relevante tekst

13.2.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/9


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5669 — Cisco/Tandberg)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 36/07

1.

Op 8 februari 2010 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 en volgend op een verwijzing in het kader van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Cisco Systems Inc., („Cisco Systems” Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1), onder b), van de EG-concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgt over Tandberg ASA („Tandberg”, Noorwegen & Verenigde Staten), door een op 1 oktober 2009 aangekondigd openbaar bod.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Cisco Systems: wereldwijd actief inzake ontwikkeling en verkoop van netwerkproducten voor het internet. Cisco ontwerpt, vervaardigt en verkoopt op het Internet Protocol (IP) gebaseerde netwerkapparatuur en andere producten voor de communicatie- en IT-sector. Zij biedt ook hoogwaardige immersieve videocommunicatie-oplossingen aan,

Tandberg: biedt een breed gamma videocommunicatie-oplossingen aan, waaronder immersieve systemen voor speciale kamers, systemen voor polyvalente conferentiezalen en gepersonaliseerde videoconferentiesystemen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5669 — Cisco/Tandberg, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË