Home

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

13.3.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 62/2


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

2010/C 62/02

Image

Nieuwe nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van 2 euro die door Italië wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle ontwerpen van nieuwe euromunten(1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009(2) is het de lidstaten en de landen die met de Gemeenschap een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale voorzijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Italië

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 200ste geboortedag van Camillo Benso, graaf van Cavour.

Beschrijving van het ontwerp: In het midden van het binnenste gedeelte is een detail van het portret van de Italiaanse staatsman weergegeven. Aan de linkerzijde staan het woord „CAVOUR” en het monogram van de Italiaanse Republiek „RI”. Aan de rechterzijde staan de letter „R”, de jaartallen „1810” en „2010” en de initialen van de ontwerpster Claudia Momoni „C.M.”.

Langs de buitenrand staan de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 4 miljoen munten

Verwachte datum van uitgifte: maart 2010