Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5830 — Olympic/Aegean Airlines) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5830 — Olympic/Aegean Airlines) Voor de EER relevante tekst

1.7.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 174/16


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5830 — Olympic/Aegean Airlines)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 174/08

1.

Op 24 juni 2010 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat het Vassilakis-concern („Vassilakis”, Griekenland), Marfin Investment Group („Marfin”, Griekenland) en het Laskaridis-concern („Laskaridis”, Griekenland), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over een nieuwe gefuseerde onderneming waarin de activiteiten zijn ondergebracht van de vroegere zelfstandige Griekse ondernemingen Aegean Airlines S.A. („Aegean Airlines”, Griekenland), Olympic Air S.A. („Olympic Air”, Griekenland), Olympic Handling S.A. („Olympic Handling”, Griekenland) en Olympic Engineering S.A. („Olympic Engineering”, Griekenland) (tezamen „Olympic”, Griekenland) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Vassilakis: investeringen in verhuur, leasing, import en distributie van auto's, gronddiensten en luchtvaart (via Aegean Airlines),

Marfin: investeringen in levensmiddelen en dranken, scheepvaart (met name via Attica Group, die eigenaar is van Superfast Ferries en Blue Star Ferries), luchtvervoer (via Olympic Air), gronddiensten (via Olympic Handling), onderhouds-, reparatie- en revisiediensten (via Olympic Engineering), gezondheidszorg, vastgoed, IT en telecommunicatie, toerisme en vrijetijdsbesteding, en financiële diensten,

Laskaridis: investeringen in luchtvaart (via Aegean Airlines), gronddiensten, scheepvaart en scheepswerven, toerisme en vastgoed,

Aegean Airlines: luchtvervoer van passagiers en vracht,

Olympic: luchtvervoer van passagiers en vracht, gronddiensten en onderhouds-, reparatie- en revisiediensten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5830 — Olympic/Aegean Airlines, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË