Home

Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen — 6e aanvulling op de 28e volledige uitgave

Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen — 6e aanvulling op de 28e volledige uitgave

11.8.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 217/1


GEMEENSCHAPPELIJKE RASSENLIJST VOOR LANDBOUWGEWASSEN

6e aanvulling op de 28e volledige uitgave

2010/C 217 A/01

INHOUD

Toelichting

Lijst van de landbouwgewassen

I.Bieten

1.

Beta vulgaris L. Suikerbiet

2.

Beta vulgaris L. Voederbiet

II.Groenvoedergewassen

5.

Agrostis stolonifera L. Wit struisgras

6.

Agrostis capillaris L. Gewoon struisgras

10.

Bromus sitchensis Trin. Alaskadravik

12.

Dactylis glomerata L. Kropaar

13.

Festuca arundinacea Schreber Rietzwenkgras

16.

Festuca pratensis Huds. Beemdlangbloem

17.

Festuca rubra L. Roodzwenkgras

18.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Hardzwenkgras

19.

×Festulolium Asch. et Graebn.

20.

Lolium multiflorum Lam. Westerwolds/Italiaans raaigras

1

Ssp. alternativum

2

Ssp. non alternativum

21.

Lolium perenne L. Engels raaigras

22.

Lolium × boucheanum Kunth Gekruist raaigras

29.

Poa pratensis L. Veldbeemdgras

34.

Lotus corniculatus L. Rolklaver

37.

Lupinus luteus L. Gele lupine

39.

Medicago sativa L. Luzerne

41.

Onobrychis viciifolia Scop. Esparcette/Steenklaver

42.

Pisum sativum L. (Partim) Voedererwt

43.

Trifolium alexandrinum L. Alexandrijnse klaver

45.

Trifolium incarnatum L. Incarnaatklaver

46.

Trifolium pratense L. Rode klaver

47.

Trifolium repens L. Witte klaver

48.

Trifolium resupinatum L. Perzische klaver

49.

Trigonella foenum-graecum L. Bokshoorn

50.

Vicia faba L. (Partim) Paardeboon/Veldboon

52.

Vicia sativa L. Voederwikke

53.

Vicia villosa Roth. Zachte wikke

54.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Koolraap

55.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Mergkool

57.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Bladrammenas

III.Oliehoudende planten en vezelgewassen

59.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Raapzaad

60.

Brassica juncea (L.) Czern. Sareptamosterd

61.

Brassica napus L. (partim) Koolzaad

63.

Cannabis sativa L. Hennep

66.

Gossypium spp. Katoen

67.

Helianthus annuus L. Zonnebloem

68.

Linum usitatissimum L. Vlas

70.

Sinapis alba L. Gele mosterd

71.

Glycine max (L.) Merrill Soja

IV.Granen

73.

Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) Haver

75.

Hordeum vulgare L. Gerst

1

Tweerijige gerst

2

Meerrijige gerst

76.

Oryza sativa L. Rijst

77.

Phalaris canariensis L. Kanariezaad

78.

Secale cereale L. Rogge

79.

Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho

82.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Hybriden die het gevolg zijn van de kruising van een soort van het geslacht Triticum met een soort van het geslacht Secale

83.

Triticum aestivum L. Zachte tarwe

84.

Triticum durum Desf. Harde tarwe

86.

Zea mays L. Maïs

V.Aardappelen

87.

Solanum tuberosum L. Aardappel

TOELICHTING

1.

Deze 6e aanvulling op de 28e volledige uitgave van de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen(1) bevat de wijzigingen die moeten worden aangebracht op grond van gegevens die de Commissie van de lidstaten heeft ontvangen.

2.

Deze aanvulling volgt de indeling van de 28e volledige uitgave en de toelichting daarbij is ook hierop van toepassing.

3.

Deze aanvulling heeft betrekking op de periode tot en met 15 juni 2010.

4.

De wijzigingen ten opzichte van de 28e volledige uitgave zijn als volgt in kolom 4 aangeduid:

— (add.):

nieuw in de gemeenschappelijke rassenlijst,

— (mod.):

gewijzigd ten opzichte van de 28e volledige uitgave. Deze gegevens vervangen de gegevens in de 28e volledige uitgave,

— (del.):

volledig uit de gemeenschappelijke rassenlijst geschrapt.

5.

Deze aanvulling betreft de aangemelde rassen die onder artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad(2) vallen.

6.

Wanneer de code van degene die verantwoordelijk is voor de instandhouding niet in de 28e volledige uitgave voorkomt, kunnen diens naam en adres worden opgevraagd bij de voor de lidstaat of het EVA-land in kwestie vermelde instantie.1.BETA VULGARIS L. - SUGAR BEET

1

2

3

4

Abacus

f: 30.6.2012

Adrianna KWS

* BE 713, * DE 105, * ES 1105, * FR 12266

D m (2) (mod.)

Alabama

* DE 105

D m (2) (mod.)

Alligator

* NL 704

D m (2) (mod.)

Anastasia

* NL x

D m (2) (mod.)

Anemona

* UK 611

D m (2) (mod.)

Annouschka KWS

* FR 12266, * UK 611

D m (2) (mod.)

Antilope

f: 30.6.2012

Antoinetta KWS

* UK 611

D m (2) (add.)

Applause

* ES 6255, * NL 667

D m (2) (mod.)

Aranda

* ES 1502

D m (2) (add.)

Aranka KWS

* HU 149293

D m (2) (add.)

Arkansas

f: 30.6.2012

Armstrong

* DK 11, * ES 6255

D m (2) (mod.)

Arnold

* DE 8719

P M (2) (add.)

Atlantis

* IE 131, * NL 633

P m (4) (mod.)

Atracta

* FR 13044

D m (2) (mod.)

Baladin

f: 30.6.2012

Baltika

* CZ 110, * DE 3252, * ES 6255, * HU 107770, * AT 533

D m (2) (mod.)

Baobab

* FR 13115

D m (2) (add.)

Belize

* DK 11, * ES 6255

D m (2) (mod.)

Bellini

* AT 533, * RO 2132

D m (2) (mod.)

Bering

* CZ 1244, * FR 13489

D m (2) (mod.)

Blackcat

(del.)

Bogota

(del.)

Bolonia

* ES 3022, (*) FR 13115

D m (2) (mod.)

Borneo

* FR 13115

D m (2) (add.)

Brahms

* ES 6205, * FR 13489

D m (2) (mod.)

Britta

* DK 28, * ES 1105, * FR 12266

D m (2) (mod.)

Brunella

f: 30.6.2012

Cactus

* FR 13115

D m (2) (add.)

Calixta

* ES 1105

D m (2) (mod.)

Canberra

* ES 1105, * PL 52

D m (2) (mod.)

Capital

f: 30.6.2012

Caracal

f: 30.6.2012

Carlton

* ES 6255

D m (2) (mod.)

Casino

* CZ 110, * DE 3252, * ES 6255, * NL 667, * AT 533, * PL 47, * SK 230, * RO 2132

D m (2) (mod.)

Castel

f: 30.6.2012

Charly

* CZ 1244

D m (2) (add.)

Cheyenne

* FR 13115

D m (2) (mod.)

Clapton

* ES 6255

D m (2) (mod.)

Coccinelle

f: 30.6.2012

Comtesse

f: 30.6.2012

Constantina KWS

* FR 12266

D m (2) (mod.)

Cosmic

* DK 219, * UK 543

D m (2) (mod.)

Courtine

* FR 8444

D m (2) (add.)

Dallas

* IT x

D m (2) (add.) ant. Maryland

Danka KWS

* CZ 69, * PL 52

D m (2) (mod.)

Danube

* CZ 335, * FR 8444

D m (2) (mod.)

Darwin

* UK 6186

D m (2) (add.)

Debut

* CZ 316

D m (2) (add.)

Decibel

f: 30.6.2012

Diamant

* AT 533, * RO 2132

D m (2) (mod.)

Diana KWS

* UK 611

D m (2) (mod.)

Diapason

f: 30.6.2012

Duchesse

f: 30.6.2012

Edison

* ES 6255, * HU 107770

D m (2) (mod.)

Electron

f: 30.6.2012

Eleonora KWS

* BE 713, * DE 105, * ES 1105, * FR 12266, * UK 611

D m (2) (mod.)

Elixir

* ES 6255, * HU 107770, * NL 667, * AT 533, * PL 47, * SK 366

D m (2) (mod.)

Eminent

* CZ 316

D m (2) (add.)

Enduro

f: 30.6.2012

Ernestina

* BE 713, * ES 1105, * IT x, * LT 73, * SK 221

D m (2) (mod.)

Esmeralda

f: 30.6.2012

Evelina

* DE 105, * EL 10, * IT 264, * AT 618, * RO 2032

D m (2) (mod.)

Expair

* FR 13044

D m (mod.)

Expedita KWS

* CZ 69

D m (2) (add.)

Felicita

* CZ 69, * DE 105, * EL 10

D m (2) (mod.)

Fernanda KWS

* NL 301

D m (2) (mod.)

Ferro

* ES 6255

D m (2) (mod.)

Fidelia

* DE 105

D m (2) (mod.)

Filon

f: 30.6.2012

Firenze

* ES 6255, * LT 130, * SK 366

D m (2) (mod.)

Flamingo

* ES 6255, * HU 107770

D m (2) (mod.)

Fleming

* UK 6186

D m (2) (add.)

Flores

* ES 6255, * HU 107770, * IT 301, * NL 667, * AT 533, * SK 230

D m (2) (mod.)

Fred

* SK 457

m (2) (add.)

Gazelle

* ES 6255, (*) FR 8396

D M (2) (mod.)

Geneal

* ES 3030

D m (2) (mod.)

Goldena KWS

* PL 52, * SK 221

D m (2) (mod.)

Gormaz

* ES 1502

D m (2) (add.)

Graciella

f: 30.6.2012

Granit

* ES 3022

P m (4) (mod.)

Grillon

f: 30.6.2012

Guepard

f: 30.6.2012

Hella

* DK 28, * DE 8145

P M (2) (mod.)

Hurricane

* HU 101361, * SK 429

D m (2) (add.)

Impair

f: 30.6.2012

Imperial

* CZ 110, * DE 3252, * ES 6255, * HU 107770, * AT 533, * PL 47, * RO 2132

D m (2) (mod.)

Indigo

* HU 107770

D m (2) (add.)

Irmina

f: 30.6.2012

Isabella KWS

* BE 713, * DE 105, * ES 1105, * FR 12266

P M (2) (mod.)

Ivana KWS

* HU 149293

D m (2) (add.)

Jacinda

* SK 221

D m (2) (mod.)

Jakota

* NL 726

D m (2) (mod.)

Java

(del.)

Jenna KWS

* DE 105

P M (2) (add.)

Jetta

f: 30.6.2012

Jump

* ES 1105

D m (2) (mod.)

Jungle

(del.)

Kingston

* DK 11, * ES 6255

D m (2) (mod.)

Kolia

f: 30.6.2013

Kühn

* DE 8719

P M (2) (add.)

Liana

* EL 10, * IT x

D m (2) (mod.)

Licorne

f: 30.6.2012

Lincoln

* SE 130

D m (2) (mod.)

Lionne n° 6

f: 30.6.2012

Ludwina KWS

* DE 105, * ES 1105, * FR 12266, * UK 611

P M (2) (mod.)

Luxor

* ES 6255

D m (2) (mod.)

Madrigal

* ES 1502

D m (2) (add.)

Marcel

* ES 1041

D m (2) (mod.)

Marianka KWS

* HU 149293, * SK 221

D m (2) (add.)

Marilyn

* ES 6255

D m (2) (mod.)

Mars

* DK 228, * DE 214, * LT 145, * LI 50

D m (2) (mod.)

Maryland

(del.)

Memory

* ES 6255

D m (2) (mod.)

Mendel

* HU 100418

D m (2) (add.)

Mirasuc

(del.)

Modus

* DE 7408, * LT 145

D m (2) (mod.)

Mohave

* SK 429

m (2) (add.)

Molly

* DK 11, * ES 6255, * SE 86

D m (2) (mod.)

Monarch

f: 30.6.2012

Mondial

* CZ 110, * ES 6255, * BG 17

D m (2) (mod.)

Mountain

* FR 12266

D m (2) (add.)

Nancy

* CZ 110, * HU 107770, * AT 533, * PL 47, * SK 366, * RO 2132

D m (2) (mod.)

Nemata

* DE 8145

P M (2) (add.)

Newton

* DK 11, * ES 6255

D m (2) (mod.)

Noricum

* ES 6255, * HU 107770, * SK 366

D m (2) (mod.)

Obade

f: 30.6.2012

Octopus

* FR 13115

D m (2) (add.)

Okka

* HU 107857

D m (2) (add.)

Oliviera KWS

* CZ 69, * PL 52

D m (2) (mod.)

Omerta

* FR 12607

D m (2) (add.)

Opolska

f: 30.6.2013

Orpair

f: 30.6.2012

Othello

* ES 6255, * FR 8396, * SE 86

D m (2) (mod.)

Palace

* DK 11, * ES 6255, * SE 86, * UK 1357

D M (2) (mod.)

Panache

f: 30.6.2012

Panther

* ES 6255, (*) FR 8396

P M (7) (mod.)

Parthenon

f: 30.6.2012

Partnair

f: 30.6.2012

Pasteur

* DK 228, * FR 13489

D m (2) (mod.)

Patron

f: 30.6.2012

Pelican

* ES 1517, * NL 704

D m (2) (mod.)

Pingus

* CZ 110, * ES 6255, * HU 107770, * AT 533, * SK 230, * RO 2132

D m (2) (mod.)

Progress

f: 30.6.2012

Provençal

f: 30.6.2012

Providence

f: 30.6.2012

Rayo

* ES 1041

D m (2) (mod.)

Reggae

f: 30.6.2012

Rempart

* ES 3030

D m (2) (mod.)

Ribera

* ES 6212

D m (2) (add.)

Rifle

* BG 18

D m (2) (mod.)

Rigel

f: 30.6.2012

Risana

f: 1.6.2012

Sarbacane

* FR 13115

D m (2) (add.)

Schubert

* DE 105, * FR 13489, * HU 100418, * AT 848, * PL 906, * SK 457

D m (2) (mod.)

Scorpion

* CZ 1209, * ES 1519, * NL 519

D m (2) (mod.)

Sentinel

* UK 543

D m (2) (add.)

Setter

f: 30.6.2012

Sharma

f: 30.6.2012

Sophia

* DE 105, * ES 1105, * FR 12266, * SK 221, * SE 89, * UK 611

D m (2) (mod.)

Spacial

f: 30.6.2012

Sucramax

(del.)

SY Angy

* HU 107857

D m (2) (add.)

SY Belana

* CZ 1234, * DE 8145

P M (2) (add.)

SY Cata

* DK 25

m (1) (add.)

SY Harpoon

* DK 25

m (1) (add.)

SY Invincta

* BE 1703, * FR 12607

D m (2) (mod.)

SY Kultura

* CZ 1234

D m (2) (add.)

SY Nematue

* FR 12607

D m (2) (add.)

SY Robusta

* HU 107857

D m (2) (add.)

Tadorne

* FR 8444

D m (2) (add.)

Talentina KWS

* FR 12266

D m (2) (add.)

Talita

(del.)

Tambourin

f: 30.6.2012

Tarpan

f: 30.6.2012

Telstar

f: 30.6.2012

Tenor

* ES 6255, (*) FR 8396

P M (7) (mod.)

Thunder

* HU 101361

D m (2) (add.)

Tigris

* ES 6255, (*) FR 8396

D M (1) (mod.)

Tilman

* SK 457

m (2) (add.)

Toscana

* SK 230

D m (2) (mod.)

Toucan

* FR 8444

D m (2) (add.)

Triathlon

* CZ 316

D m (2) (add.)

Triplex

* SK 221

P m (4) (mod.)

Venera

* RO 2132

D m (2) (mod.)

Vitalis

f: 30.6.2012

Wagner

* FR 13489

D m (2) (add.)


2.BETA VULGARIS L. - FODDER BEET

1

2

3

4

Amigo

* IE 128, * NL x

P m (4) (mod.)

Barbara

* LT 64, * AT 533

P m (4) (mod.)

Boléro

* BE x, * FR 13726, * IE 103

P m (4) (mod.)

Bolero

* NL x

Bolero

= Boléro

5.AGROSTIS STOLONIFERA L. - CREEPING BENT

1

2

3

4

Aberregal

* UK 131

(add.)(1)

Penneagle II

* IT 777

(add.)


6.AGROSTIS CAPILLARIS L. - BROWN TOP

1

2

3

4

Boral

* SE 71

* NO 159

(mod.)(1)

Venca

* CZ 1169

(add.)(1)


10.BROMUS SITCHENSIS TRIN. - ALASKA BROME-GRASS

1

2

3

4

Tambor

* CZ 544

(add.)


12.DACTYLIS GLOMERATA L. - COCKSFOOT

1

2

3

4

Adremo

* FR 8016

(add.)(17)

Bariton

f: 30.6.2012

Barmedal

* FR 8016

(add.)

Diceros

* DE 61, * AT 658

(mod.)

Dragoner

* DE 185

(add.)

Duero

* FR 13084

(add.)(17)

Galibier

* FR 12818

(add.)(17)

Helenka

* SK 287

(add.)

Isoard

* FR 12818

(add.)(17)

Raffut

* FR 12452

(add.)(17)

Revolin

* DE 8086

(add.)

Tekapo II

* IT 513

(add.)


13.FESTUCA ARUNDINACEA SCHREBER - TALL FESCUE

1

2

3

4

Alamo II

* IT 1140

(add.)

Angela

f: 30.6.2012

Barbizon

* DE 7663, * NL 205

(mod.)(1)

Barvelour

* CZ 497

(add.)

Fovea

* IT 13

(add.)

Greenfront

* FR 12455

(add.)

Justice

* DE 8017, * IT 319

(mod.)(1)

Mesa II

* IT 1140

(add.)

Otaria

* DE 61

* CH 162

(mod.)

Patron

* UK 6157

(add.)(1)

Philia

* FR 12452

(add.)(17)

Reset

* DE 8086

(add.)(1)

Scorpion II

* IT 1319

(add.)

Tahoe

* IT 516

(add.)

Talent

f: 30.6.2012

Tower

* FR 8116

(add.)(17)

Wrangler

f: 30.6.2012


16.FESTUCA PRATENSIS HUDS. - MEADOW FESCUE

1

2

3

4

Baraika

* RO 2133

(add.)

Cosima

* DE 185, * AT 508

(mod.)

Praxilla

* DE 32

(add.)

Preval

* CZ 709, * DE 8086, * FR 8504, * LU 5002, * NL 682, * PL 538, * SK 631

* CH 196

(mod.)

Valtteri

* FI 6102

(add.)


17.FESTUCA RUBRA L. - RED FESCUE

1

2

3

4

Albertine

* FR 8116

(add.)

Barprince

* CZ 497, * FR 8016

(mod.)(1)(7)

Bodega

* FR 12452

(add.)

Brahms

* FR 8116

(add.)

Capriccio

* DK 14, * DE 283, * FR 8116

(mod.)(1)(7)

Enjoy

* HU 101482

* IS 5

(mod.)(1)(7)

Farinelli

* FR 8116

(add.)

Greencrown

* FR 8116

(add.)

Greenfield Com

* IT 818

(mod.)(1)

Josephine

* DE 8086

(add.)(1)(7) ant. Saxo

Libano

* DK 212, * DE 8086, * FR 13084, * PL 818

(mod.)(1)(7)

Liroyal

* CZ 1174, * DK 212, * DE 8086, * FR 13084, * PL 818

(mod.)(1)(7)

Lobi

* NO 181

(mod.)(1)(7)

Medina

(del.)

Montjeu

* UK 6096

(add.)(1)(7)

Napoli

* NO 29

(mod.)(1)(7)

Rainbow

* NO 239

(mod.)(1)(7)

Rufilla

(del.)

Sandrine

* DE 7663, * FR 8016

(mod.)(1)(7)

Saxo

(del.)

Silhouette

* DE 61, * UK 700

(mod.)(1)(7)

Soberana

* NO 8

(mod.)(1)(7)

Tamburina

* CZ 544

(add.)(1)(7)

Treazure II

* IT 777

(add.)

Valaska

(del.)

Wilma

* DE 1413, * SE 71, * UK 1717

* NO 159

(mod.)(1)(7)

Zulu

* CZ 158

(add.)(7) ant. Valaska


18.FESTUCA TRACHYPHYLLA (HACK.) KRAJINA - HARD FESCUE

1

2

3

4

Bardur

* CZ 497, * EE 3, * NL 205, * PL 302, * SK 8, * FI 6121

(mod.)(1)

Pintor

* NO 181

(mod.)(1)


19.×FESTULOLIUM ASCH. ET GRAEBN. - HYBRIDS RESULTING FROM THE CROSSING OF A SPECIES OF THE GENUS FESTUCA WITH A SPECIES OF THE GENUS LOLIUM

1

2

3

4

Aberniche

* UK 600

T (add.)

Achilles

* CZ 201, * DE 283, * FR 8116, * SK 170

T (mod.)(17)

Hostyn

* CZ 201

T (add.)

Mahulena

* DE 283

P (add.)

Perseus

* CZ 201, * DE 32, * SK 170

T (mod.)(17)


20.LOLIUM MULTIFLORUM LAM. - ITALIAN RYEGRASS (INCLUDING WESTERWOLD RYEGRASS)

1

2

3

4

1

Ssp. alternativum -

Adrenalin

* CZ 317, (*) FR 12452

* CH 116

(mod.)

Baqueano

* IT 517

(add.)

Lottina

* CZ 201

(add.)

Peleton

* EE 13, * ES 1601, * FR 12221, (*) LU 21001

* CH 192

T (mod.)

Shoot

* ES 2438

D (mod.)

Spark

f: 30.6.2012

Winterstar II

* IT 513

(add.)

2

Ssp. non alternativum -

Alicar

* FR 8442

(add.)(17)

Barsiega

* IT 590

T (mod.)

Barultima

* FR 8016

(add.)(17)

Dracar

* IT 1038

D (mod.)

Elvis

f: 30.6.2012

Inducer

* FR 8116, * UK 600

(add.)(17)

Ingot

f: 30.6.2012

Isidor

* FR 12818

(add.)(17)

Itarzi

* FR 8116, * UK 600

T (mod.)(17)

Kigezi 1

* UK 600

(add.)

Melclips

f: 30.6.2012

Melking

* UK 571

(add.)

Monarque

f: 30.6.2012

Projektil

* CZ 147

(add.)

Racine

(del.)

Tigris

* DK 212, * DE 8086, * AT 658

D (mod.)

Zebra

* CH 162

(add.)(17)


21.LOLIUM PERENNE L. - PERENNIAL RYEGRASS

1

2

3

4

Aberdart

* CZ 609, * NL 652, * AT 700, * UK 131

D (mod.)

Abergreen

* UK 131

D (add.)

Abosan 1

* DE 32, * NL 693

D (mod.)(32)

Aghoghill

(del.)

Alcazar

* FR 8442

(add.)(17)

Alfonso

* FR 13084

(add.)(17)

Arvella

* CH 162

D (mod.)

Athena

* IT 646

D (mod.)(1)

Aventino

* DE 8086, * FR 13084, * NL 698

T (mod.)(17)

Barceltic

* NO 8

T (mod.)

Barclaudia

* IT 590

(add.)

Barcredo

* LU 21002

D (mod.)(1)

Barforma

* DE 7663, * NL 205

D (add.)

Barkamaz

* RO 2133

(add.)

Barlady

* NL 205

D (mod.)(1)

Barmelba

f: 30.6.2012

Barplus

* PL 302

D (mod.)

Barsaxo

* NL 205

T (mod.)

Belcampo

f: 30.6.2012

Berber

* NL 444

D (add.)

Bimonda

* FR 8116, * NL 444

T (mod.)(17)

Bocardi

* DE 32

D (add.)

Bovini

* BE 508, * FR 8116

D (mod.)(17)

Braid

* UK 103

T (add.)

Caerleon

* UK 6096

D (add.)(1)

Calvados

* NL 444

D (add.)

Canaria

* NL 745

D (add.)

Cangou

* DE 61

D (add.)

Carelie

* NL 729

D (add.)

Cashel

* IE 1

D (mod.)

Cavalier

* NL x

D (mod.)(1)

Charisma

* DE 147

T (add.)

Chéops

= Cheops

Cheops

* NL 444

T (mod.)

Complot

* BE 502, * FR 8116

D (mod.)(17)

Cordoba

f: 30.6.2012

Diasa

* UK 600

T (add.)

Discus

* DE 8086

D (add.)

Drift

(*) FR 8116, * UK 600

T (mod.)(17)

Ecologic

* CZ 1211

D (add.)

Eminent

* NL 693

T (mod.)

Eskise

* NL 444, * UK 600

T (mod.)

Eugenius

* DE 8086

D (add.)(1)

Eurotalent

* NL 698

D (add.)

Fragment

* CZ 115, * NL 444

D (mod.)(1)

Galaad

* NL 205

T (mod.)

Gossip

* DE 283

T (add.)

Grazianne

* FR 8231

(add.)(17)

Greenblush

* FR 12455

(add.)

Greenflash

* NL 444

D (mod.)(1)

Greengold

* IE 1, * LU 14001

T (mod.)

Hamac

* FR 11706

(add.)

Hele

* CZ 201

D (add.)

Hurricane

* FR 8442

(add.)(17)

Intermezzo

* NL 698

T (add.)

Irondal

* FR 12452

(add.)(17)

January

* IE 1

D (mod.)(17)

Ketarion 1

* DE 32, * FR 13201, * NL 693

D (mod.)(32)

Kirdi

f: 30.6.2012

Litan

f: 30.6.2012

Livonne

* IS 10

D (mod.)(1)

Logistic

* NL 444

D (add.)

Lorraine

* DE 185

D (add.)(1)

Magician

* IE 1, * LU 14001

T (mod.)

Magyar

(del.)

Malabar

f: 30.6.2012

Malone

* IE 225, * UK 103

T (mod.)(17)

Massi

* DE 283

D (add.)

Meltador

* BE 218, * DE 7663, * NL 205

T (mod.)(17)

Meracoli

* NL 205

T (add.)

Millennium

* IE 1

T (mod.)

Nectar

f: 30.6.2012

Norlea

* IS 15

D (mod.)(1)

Paddok

f: 30.6.2012

Palazzo

* FR 13084, * NL 698

D (add.)(17)

Plaisir

* DE 8086, * FR 11706, * LT 117, * PL 818

D (mod.)(1)

Plenty

(del.)

Polarstar

* DE 32

D (mod.)(1)

Pomerol

* LU 2001, * NL 366

T (mod.)

Ponant

* FR 13084

(add.)(17)

Portia

f: 30.6.2012

Poseidon

* DE 283

D (add.)(1)

Presidio

* IT 516

(add.)

Ragnaric II

* CZ 1212

D (add.)(1)

Roderick

f: 30.6.2012

Romance

* PL 302

D (mod.)(1)

Rosalin

* LU 21001, * PL 161, * UK 600

T (mod.)

Sabor

* NL 205, * RO 2079

D (mod.)(1)

Sanova

* FR 8442

(add.)(17)

Seagoe

* UK 103

T (add.)

Shorty

* DE 8086

D (add.)(1)

Sumo

* BE 502

D (mod.)(17)

Talano

* NL 698

D (add.)

Talentino

* NL 698

D (add.)

Tassilo

f: 30.6.2012

Taya

* DK 17, * DE 3025, * EE 13, * HU 108799, * LT 64, * PL 161, * SK 185

* NO 29

D (mod.)(1)

Traffic

* DE 8086

D (add.)(1)

Tryskal

* FR 12452

(add.)(17)

Tyrella

* IE 315, * UK 103

D (mod.)(17)

Venturbo

* NL 698

D (add.)

Vermio

* FR 8635

(add.)

Xenon

* UK 600

T (add.)


22.LOLIUM × BOUCHEANUM KUNTH - HYBRID RYEGRASS

1

2

3

4

Bastille

* DE 283, * FR 8116

T (mod.)(17)

Daboya

* FR 13524

* CH 162

(mod.)(17)

Elgat

* FR 12452

(add.)(17)

Lampard

* DK 14

T (mod.)

Lontal

* FR 9426

(add.)(17)

Palmata

* CH 162

(add.)(17)

Peak

* DE 283

T (add.)

Perla

* FR 12452

(add.)(17)

Rusa

* DE 61

* CH 162

T (mod.)

Scapino

* FR 8116, * UK 600

T (mod.)


29.POA PRATENSIS L. - SMOOTH-STALKED MEADOWGRASS

1

2

3

4

Annett

(del.)

Blue Knight

(del.)

Castor

(del.)

Esprit

(del.)

Fortuna

* SK 212

(mod.)(1)(12)

Haga

* SE 71

* NO 159

(mod.)(1)(12)

Moonlight SLT

* IT 777

(add.)

Nimbus

* IS 20

(mod.)(1)(12)

Nublue Plus

* IT 1140

(add.)

Rhenus

* DE 185

(add.)


34.LOTUS CORNICULATUS L. - BIRDSFOOT TREFOIL

1

2

3

4

Dawn

f: 30.6.2012

Rocco

* SI 86

(mod.)

Upstart

* IT 751

(mod.)


37.LUPINUS LUTEUS L. - YELLOW LUPIN

1

2

3

4

Trebisa

(del.)


39.MEDICAGO SATIVA L. - LUCERNE

1

2

3

4

Artemis

* FR 8016

(add.)(17)

Carelite

* IT 1219

(add.)

Casalina

* IT 1312

(mod.)

Concerto

* CZ 335, * FR 8444, * AT 603

(mod.)

Oro

* EL 269

(mod.)

Roli

* BG 4

(add.)

Sitel

(*) LU 21002

(mod.)


41.ONOBRYCHIS VICIIFOLIA SCOP. - SAINFOIN

1

2

3

4

Sepial

* IT 265

(mod.)

Simpro

f: 30.6.2012


42.PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - FIELD PEA

1

2

3

4

Agilada

(*) FR 13201

(mod.)

Algarve

* DE 7338

(mod.)

Andy

f: 30.6.2012

Antti

* FI 6124

(add.)

Athos

* FR 12814, * RO 2111

(mod.)

Atlas

* CZ 172

(add.)

Aviso

(del.)

Badminton

f: 1.6.2012

Barakal

* IT 417

(add.)

Bison

f: 1.6.2012

Canis

* LT 42

(mod.)

Classic

f: 1.6.2012

Croquet

f: 1.6.2012

Decor

f: 1.6.2012

Faust

* DK 11

(mod.)

Florette

f: 1.6.2012

Inovert

f: 1.6.2012

Javlo

* FR 8444, * SK 18

(mod.)

KWS La Mancha

* DE 129, * FR 8279

(mod.)(16)

Laser

* FR 11258

(mod.)

Lumina

* FR 12814

(mod.)

Major

f: 1.6.2012

Marbella

f: 1.6.2012

Nitouche

* EE 99, * FI 6178, * UK 224

(mod.)

Olivin

* SK 112

(mod.)

Olivin

(mod.)

Perttu

f: 31.12.2012

Soprano

(del.)


42.PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - FIELD PEA - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

Brioärt

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Gulärt från Raggården

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Gyllenärt

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Jämtländsk

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Kapital

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Maglaby

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Östgöta gulärt

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Puggor från Balingsläv-Glimåkra

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Rättvik

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Solberga

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Sollerö

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Sparlösa

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Torsdagsärt

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Torsdagsärt III

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Väse

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden


43.TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L. - BERSEEM/EGYPTIAN CLOVER

1

2

3

4

Tabor

* DE 8596, * IT 970

* CH 222

(mod.)


45.TRIFOLIUM INCARNATUM L. - CRIMSON CLOVER

1

2

3

4

Camauro

* IT 1219

(add.)

Hyknusa

* IT 9

(add.)


46.TRIFOLIUM PRATENSE L. - RED CLOVER

1

2

3

4

Aberclaret

* UK 131

D (add.)

Blizard

* CZ 147

T (add.)

Mont Calme

f: 1.6.2012

Respect

* CZ 172

D (add.)

Select 2

* RO 1004

(add.)

Trevvio

* FR 12452, * AT 775

D (mod.)(17)


46.TRIFOLIUM PRATENSE L. - RED CLOVER - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

Lahtua

* FI 6185

(add.) Region of origin:Finland

Lyydia

* FI 6181

(add.) Region of origin:Finland

Perttuli

* FI 6186

(add.) Region of origin:Finland

Sirppilahden Johanna

* FI 6183

(add.) Region of origin:Finland

Turunen

* FI 6187

(add.) Region of origin:Finland

Vesilahtelainen

* FI 6184

(add.) Region of origin:Finland


47.TRIFOLIUM REPENS L. - WHITE CLOVER

1

2

3

4

Avalon

* FR 8016, * UK 6112

(mod.)

Avoca

* IE 1

(mod.)

Barblanca

* FR 8325, * IE 315, * UK 527

(mod.)(17)

Chieftain

* FR 10420, * IE 1

(mod.)

Companion

* IT 531

(add.)

Crusader

* FR 8016, * IE 315, * UK 142

(mod.)(17)

Milton

f: 30.6.2012

Nanouk

* CZ 115

(mod.)

Riesling

* CZ 292, * DE 32, * FR 13201, * LT 118, * LI 56, * NL 227, * AT 830, * PL 60

(mod.)

SW VK 8602

f: 1.6.2012

Trinity

* UK 1417

(add.)

Triple

* DE 283, * FR 8116

(mod.)(17)


48.TRIFOLIUM RESUPINATUM L. - PERSIAN CLOVER

1

2

3

4

Logudoro

* IT 9

(add.)


49.TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM L. - FENUGREEK

1

2

3

4

Óvári 4

f: 30.6.2012


50.VICIA FABA L. (PARTIM) - FIELD BEAN

1

2

3

4

Atlas

(del.)

Hobbit

* IE 212

(mod.)(16)

Memphis

(del.)

Nefertiti

(del.)

Oena

* PL 153

(mod.)(16)

Quattro

(del.)


52.VICIA SATIVA L. - COMMON VETCH

1

2

3

4

Adonis

* IT 2

(add.)

Cristina

* IT 2

(add.)

Delphi

* NO 8

(mod.)

Kimon

* CY 1

(add.)

Sylphie

f: 30.6.2012

Teresa

* IT 2

(add.)

Veronica

* IT 2

(add.)

Zinon

* CY 1

(add.)


53.VICIA VILLOSA ROTH. - HAIRY VETCH

1

2

3

4

Perla

* HU 151751

(add.)


54.BRASSICA NAPUS L. VAR. NAPOBRASSICA (L.) RCHB. - SWEDE

1

2

3

4

Sponsor

f: 30.6.2012


55.BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. ACEPHALA (DC.) ALEF. VAR. MEDULLOSA THELL. + VAR. VIRIDIS L. - FODDER KALE

1

2

3

4

Nokonova

f: 1.6.2012


57.RAPHANUS SATIVUS L. VAR. OLEIFORMIS PERS. - FODDER RADISH

1

2

3

4

Dalmat

* IT 484

(add.)(15)

Dracula

* DE 7663

(add.)

Fregat

* IT 484

(add.)(15)(30)

Intermezzo

* DE 8436

(add.)

Julia

* IT 2013

(add.)(15)(30)

Radetzky

* DE 8436

(add.)

Reza

* IT 484

(add.)(15)

Roxane

* IT 484

(add.)(15)

Sirius

* NL 634

(mod.)

59.BRASSICA RAPA L. VAR. SILVESTRIS (LAM.) BRIGGS - TURNIP RAPE

1

2

3

4

Aurea CL

* FI 6179

(add.)

Credit

(del.)

Juliet

* FI 6102

(add.)

Saturna

f: 1.6.2012


60.BRASSICA JUNCEA (L.) CZERN. - BROWN MUSTARD

1

2

3

4

Pacific Gold

* UK 1236, * RO 2130

(add.)


61.BRASSICA NAPUS L. (PARTIM) - SWEDE RAPE

1

2

3

4

Ability

* CZ 25, * DE 39, * EE 11, * LT 51, * UK 1348

(mod.)(16)(30)

Ajjax

* IT 441

(add.)(15)

Artoga

* CZ 1006, * DE 1323, * FR 12846, * HU 106674, * PL 872, * SK 442, * UK 6169

H (mod.)(15)(30)

Bagira

* IT 2013

H (add.)(15)(30)

Belana

* IT 2013

H (add.)(15)(30)

Brentano

* IT 2013

H (add.)(15)(30)

Brutus

* DK 28, (*) DE 105

H (mod.)(15)(30)

Celest

* IT 484

H (add.)(16)(30)

Central

* FR 11842, * UK 1936

(mod.)(15)

Clipper

* EE 11, * LT 51, * PL 205

(mod.)(16)(30)

Codirap

* SK 500

H (add.)(15)(30)

Compagnon

* DE 39

(add.)(15)(30) ant. Compakt

Compakt

(del.)

Cult

* DK 146

(mod.)(15)

Dolomit

(del.)

Ella

* DE 8347, * IT 373, * AT 814

(mod.)(15)(30)

Elysee

(*) FR 9084, * IT 441

(mod.)(15)(30)

Heros

* CZ 753, * DE 4624, * EE 39, * IT 2013, * LT 82, * LI 49, * PL 511, * SK 80, * UK 1936, * RO 2090

(mod.)(16)(30)

Hornet

* CZ 25, * EE 11, * LT 51, * UK 1348, * BG 91

H (mod.)(15)(30)

Indian

= Mohican

Krypton

(*) DE 105, * UK 611

(mod.)(15)(30)

Livius

* EE 11, * LT 51, * PL 205

(mod.)(15)(30)

Magma

* EE 31, * LT 44, * LI 48

(mod.)(16)(30)

Majong

* EE 46

(add.)(16)(30)

Maria ITC

* RO 1078

(add.)(16)

Mirco CL

* EE 39, * IT 2013

(mod.)(16)(30)

Mohican

* DE 404, * HU 102632, * AT 555

(mod.)(15)(30)

Indian

* SK 60

MS Chrono

* IT 441

(add.)(15)(21)

MSL 301 C

* DE 39

H (mod.)(15)(30)(32)(33)

MSL 523 C

* DE 147

(add.)(16)(30)(32)(33)

Nodari CS

* IT 345

H (add.)(15)(30)

Oracle

* DK 184, * UK 1335

(mod.)(15)

Palace

* DK 44, * FR 13099, * UK 182

H (mod.)(15)

Praska

* HU 106311

(mod.)(15)(30)

Rasmus

* HU 106300, * PL 159, * RO 2099, * BG 29

(mod.)(15)(30)

Reef

(del.)

Ricco

* FR 12266, * SK 221

(mod.)(15)(30)

Sesame

* DK 92, * FR 9295, * UK 182

(mod.)(15)

SLM 137103

* DE 147

(add.)(15)(30)(32)(33)

Talis

* LT 91

(mod.)(16)

Valesca

* IT 2013, * RO 2090

(mod.)(15)(30)

Viking

* DE 147, * HU 106300, (*) LU 6016, * AT 532, * PL 159, * RO 2099

(mod.)(15)(30)

Visum

(del.)

WE 1620803

* DE 147

(add.)(15)(30)(32)(33)

Zeppelin

* DE 147

(mod.)(15)(30)


63.CANNABIS SATIVA L. - HEMP

1

2

3

4

Tisza

* HU 105303

(add.)


66.GOSSYPIUM SPP. - COTTON

1

2

3

4

Dorina

* BG 33

(add.)

06H671

* ES x

(add.)(32)

06T060

* ES x

(add.)(32)

06Y340

* ES x

(add.)(32)


67.HELIANTHUS ANNUUS L. - SUNFLOWER

1

2

3

4

Alamo

f: 30.6.2012

Albatre

* HU 102786, * IT 1171

H S (mod.)

Alisson

* IT 373

H S (mod.)

Alliance RM

* SK 243

H S (mod.)

Almanzor

* ES 44, * RO 2084, * BG 22

H S (mod.)(35)

Amigo SU

* RO 1099

H S (add.)

Antalia

* FR 8197

H S (add.)

Archeo

* IT 1044

H S (add.)

Arkensol

* FR 12584

H S (mod.)

Astor

f: 30.6.2012

Atlansol

* FR 12584

H S (mod.)

Aurasol

* DE 7029, * FR 12584, * AT 543, * RO 2080

H S (mod.)

Orasole

* CZ 711, * PT 556

Bahia

f: 30.6.2012

Barolo

* HU 149293, * IT 1164, * SK 221, * BG 16

H S (mod.)(35)

Belem M

* CZ 711

H S (mod.)

Candisol

* FR 12584

H S (mod.)

Carat

* IT 1164

H S (mod.)

Chador

f: 30.6.2012

Cledesol

* FR 12584

H S (mod.)

Cledor

* IT 429

H S (mod.)(35)

Codium

* SK 500

H S (add.)

Codizol

* IT 345

H S (add.)

Confeta CL

* BG 41

H S (add.)

Coriste

f: 30.6.2012

Dalia CS

* IT 345, * RO 2129

H S (mod.)

Dellco

* FR 12452

H S (add.)

Diabolo

* ES 2438, * SK 50, * BG 21

H S (mod.)(35)

Diabolo PR

* SK 50, * RO 2111, * BG 21

H S (mod.)(35)

DK 3790

* AT 775

H S (mod.)

DK 3828

(del.)

DKF2120

* IT 1164

H S (mod.)(32)

DKF2727

* FR 12584

H S (mod.)(32)

DKF2824

* FR 12584

H S (mod.)(32)

DKF3333

* FR 12584, * AT 543

H S (mod.)(32)

DKF3552

* FR 12584

H S (mod.)(32)

DKF3554

* IT 1164, * RO 2080, * BG 35

H S (mod.)(32)

DKF3819

* FR 12584

H (mod.)(32)

DKF3838

* FR 12584

H (mod.)(32)

DKF3955

* FR 12584

H S (mod.)(32)

Dollina

(*) FR 12452, * IT 1125

H S (mod.)(32)

Durban

* IT 345, * RO 2129

H S (add.)

Edic

* IT 2

H S (add.)

Elansol

* FR 12584

H S (mod.)

Elton

* IT 1251

H S (add.)

Eollia

* FR 12452

H S (add.)

ES Aleppo

* IT 1171

H S (mod.)

ES Alyssa

* CZ 1133, * IT 1171

H S (mod.)

ES Aramis

* IT 1171, * BG 22

H S (add.)

ES Artic

* IT 1171

H S (add.)

ES Aurelia

* IT 1171

H S (mod.)

ES Balistic CL

* IT 1171, * SK 398, * BG 22

H S (mod.)

ES Berlic

* IT 1171

H S (add.)

ES Brava

* FR 12749

H S (add.)

ES Costa

* FR 12749

H S (add.)

ES Cyrilic

* ES 44

T (add.)(35)

ES Danimis CL

* IT 1171

H S (add.)

ES Electra

* DE 3501, * IT 1171, * BG 22

H S (mod.)

ES Erika

* CZ 1133, * IT 1171

H S (mod.)

ES Florimis

(*) FR 12749, * IT 1171, * BG 22

H S (mod.)

ES Hera

(*) FR 12749, * IT 1171

H S (add.)

ES Kalimis CL

* IT 1171

H S (add.)

ES Maestra

* IT 1171

H S (add.)

ES Magnolia

* IT 422

H S (mod.)

ES Paloma

f: 30.6.2012

ES Paulina

* FR 12749

H S (add.)

ES Pratic

* BG 22

H S (add.)(35)

ES Primis

(*) FR 12749, * IT 1171, * SK 398, * BG 22

H S (mod.)

ES Syria

f: 30.6.2012

ES Taktic

(*) FR 12749, * IT 1171, * SK 507

H S (add.)

ES Tektonic CL

* IT 1171

H S (add.)

ES Topic

* IT 1171

H T (add.)

Etylo

* IT 426

H S (add.)

Eversol

* FR 12584

H S (mod.)

Exotic

* IT 368

H S (mod.)

Extrasol

* FR 12584

H S (mod.)

Faktor

f: 30.6.2012

Figaro

* ES 2438

H S (mod.)(35)

Flexisol CL

* IT 1164, * SK 219

H S (mod.)

Floralie

f: 30.6.2012

Floyd

* CZ 711

H S (mod.)

Forte

* IT 1164

H S (mod.)

Forte PR

* IT 1164

H S (mod.)

Frankasol

* FR 12584

H S (mod.)

Gamasol

* FR 12584

H S (mod.)

Geosol

* FR 12584

(mod.)

Global

* IT 1251

H S (add.)

Goldasol

* FR 12584

H S (mod.)

Goldsun

* BG 21

H S (add.)(35)

G224

* RO 1078

H S (add.)(32)

Heliacan

(*) FR 12266, * RO 2032

H S (mod.)

Heliador

* FR 12584

H S (mod.)

Helialux

f: 30.6.2012

Heliaroc

* CZ 69, * FR 12584

H S (mod.)

Héliasol

f: 30.6.2012

Héliasol RM

* HU 149293

H S (mod.)

Heliasun

f: 30.6.2012

Héliatop

* CZ 69

H S (mod.)

Héliatop RM

* CZ 69, * SK 221

H S (mod.)

Hysun 321

f: 30.6.2012

Hysun 321 PR

f: 30.6.2012

Imeria CS

* IT 345, * SK 500

H S (mod.)

Indra

* IT 365

H S (mod.)

Inotop

* IT x

H S (add.)

Joana

* AT 814

H S (mod.)

Kapllan

* FR 12452

H S (add.)

Karaib

* FR 12584

H S (mod.)

Kerbel

* FR 12584

H S (add.)

Kilim

* FR 12584

H S (mod.)

Kill

* FR 12452

H S (add.)

Kindia

* FR 12584

H S (mod.)

Kindle

* FR 12584

H S (mod.)

Kingly

* IT 1164

H S (mod.)

Kronosol

* FR 12584

H S (mod.)

Kulmine

* FR 12584

H S (add.)

La Pampa SU

* RO 1099

H S (add.)

Larissa

* RO 2043

H S (add.)

Leora

f: 30.6.2012

Letizia

* FR 12208, * RO 2123

H S (mod.)

LG 53.85

* CZ 1136, (*) PL 58

H S (mod.)(32)

LG 5385 PR

f: 30.6.2012

LG 56.34

* SK 50, * RO 2111

H S (mod.)(32)

LG 56.45

f: 30.6.2012

LG 56.60

* FR 13724, * RO 2111

H S (mod.)(32)

LG5360HO

* FR 13724

H (mod.)(32)

LG5380M

* CZ 1136, * FR 13724, * IT 368, * RO 2111

H S (mod.)(32)

LG5400HO

* SK 406

H S (add.)(32)

LG5412

* FR 13724, * RO 2111

H S (mod.)(32)

LG5424

* FR 13724, * IT 1243

H S (mod.)(32)

LG5450HO

* CZ 1136, * FR 13724, * IT 368, * RO 2111

H S (mod.)(32)

LG5451HO CL

* IT 1243, * SK 406

H S (add.)(32)

LG5458HO

* FR 13724

H (mod.)(32)

LG5474HO

* FR 13724

H (mod.)(32)

LG5506HO

* IT 1243

H S (add.)(32)

LG5518HO

* SK 406

H S (add.)(32)

LG5525

* FR 13724

H (mod.)(32)

LG5530

* FR 13724, * IT 1243

H S (mod.)(32)

LG5533

* IT 1243

H S (add.)(32)

LG5543 CL

* BG 21

H S (add.)(32)

LG5544

* IT 1243

H S (add.)(32)

LG5557HO

* SK 406

H S (add.)(32)

LG5560

* IT 1243

H S (mod.)(32)

LG5580

* BG 21

H S (add.)(32)(35)

LG5607 CL

* SK 406

H S (add.)(32)

LG5612 CL

* IT 1243

H S (add.)(32)

LG5633CL

* SK 406

H S (add.)(32)

LG5655

* FR 13724, * HU 132983, * RO 2111

H S (mod.)(32)

LG5656HO

* FR 12814

H S (add.)(32)

LG5658CL

* FR 13724, * IT 1243, * BG 21

H S (mod.)(32)

LG5665M

* FR 13724, * IT 368, * SK 406, * RO 2111, * BG 21

H S (mod.)(32)(35)

LG5668

* FR 13724

H S (mod.)(32)

LG5674HO

* FR 13724, * IT 1243

H T (add.)(32)

LG5681HO CL

* IT 1243

H S (add.)(32)

LG5689HO

* IT 1243

H S (add.)(32)

LG5701

* SK 406

H T (add.)(32)

LG5708CL

* SK 406

H S (add.)(32)

Limasun

* IT 1243

H S (add.)

Logisol

* FR 12584

H S (mod.)

Louidor

f: 30.6.2012

Luleo

* IT 426

H S (add.)

Macha

f: 30.6.2012

Madryn

f: 30.6.2012

Magnum

* ES x

H S (mod.)(35)

Magor

f: 30.6.2012

Majeur

* IT 468, * AT 814

H S (mod.)

Mallis

f: 30.6.2012

MAS 84E

* IT 370

H S (add.)(32)

MAS 89OL

(*) FR 12208, * IT 370

H S (add.)(32)

MAS 90T

* IT 370

H S (add.)(32)

MAS 91IR

* RO 2123

H S (add.)(32)

MAS 95IR

* RO 2123

H S (add.)(32)

MAS 97A

* ES 2099, * FR 12208, * HU 132961, * IT 370, * RO 2123, * BG 66

H S (mod.)(32)(35)

MAS 97G

* FR 12208

H S (add.)(32)

MAS96OL

* IT 370, * RO 2123

H S (mod.)(32)

Mateol

* HU 102335

H S (mod.)

Maxisol RM

f: 30.6.2012

Medea

* FR 12584

H (mod.)

Metharoc

* DE 105, * IT x, * AT 618

H S (mod.)

MS Oliva CL

* BG 41

H S (add.)

Nalimi CL

* RO 2101

H S (add.)

NK Adagio

* HU 102335, * SK 219

H S (mod.)

NK Alego

* HU 102335, * SK 446, * BG 46

H S (mod.)(35)

NK Neoma

* SK 446, * BG 46

H S (mod.)(35)

Nollan

* CZ 1065, * FR 12452

H S (mod.)

NS Balkan

* RO 2012

H S (add.)

NS Oro

* RO 2012

H S (add.)

Nutrasol

* FR 12584, * IT 1164, * AT 543

H S (mod.)

Obraia CS

* RO 2129

H S (add.)

Opale

* FR 12584

H S (add.)

Orasole

(mod.) = Aurasol

Origan

* FR 12584

H S (mod.)

Original

* IT 368

H S (mod.)

Pegasol

* CZ 711, * DE 7029, * FR 12584, * AT 543

H S (mod.)

Pollka CL

* BG 46

H S (add.)

Prodisol

* CZ 711, * FR 12584, * HU 102335, * SK 219

H S (mod.)

PR63A90

* HU 149204, * IT 681, * RO 2097, * BG 34

H S (mod.)(32)(35)

PR64E89

* IT 1057

H S (add.)(32)

PR64F30

* IT 1057

H S (add.)(32)

PR64G43

(*) FR 10858, * IT 1057

H S (add.)(32)

PR64H10

* IT 1057

H S (add.)(32)

PR64H23

* IT 1057

H S (add.)(32)

PR64H37

* IT 1057

H S (add.)(32)

PR64H52

* IT 1057

H S (add.)(32)

PR64J01

* IT 1057

H S (add.)(32)

PR64J04

* HU 166210, * IT 1057

H S (add.)(32)

PR64K83

* RO 2097

H S (add.)(32)

PR64LE11

* RO 2097

H S (add.)(32)

PR64LE15

* RO 2097

H S (add.)(32)

PR64LE19

* RO 2097

H S (add.) ant. P64LE19

PR64LE20

* RO 2097

H S (add.) ant. P64LE20

PR64LE21

* RO 2097

H S (add.)(32)

PR64LE23

* RO 2097

H S (add.)(32)

P64LE19

(del.)

P64LE20

(del.)

Rafale

* RO 2123

H S (add.)

Rapala

* FR 12584

H S (add.)

Ravel

(*) FR 12208, * IT 370

H S (mod.)

Ribasun

* IT 1243

H S (add.)

Rigasol

* DE 6106, (*) FR 12584, * RO 2070

H S (mod.)

Rockensol

* FR 12584

H S (mod.)

Rumbasol

* FR 12584, * SK 219

H S (mod.)(35)

Salut

f: 30.6.2012

Salut RM

* FR 12584, * RO 2032

H S (mod.)

Sambasol

* FR 12584, * SK 219

H S (mod.)

Sarita

* FR 13724

H S (mod.)

Scotti

(*) FR 12584, * SK 219

H S (add.)

Sellor

* RO 2101

H S (add.)

Seriano

* ES 6212, * IT 1164

H S (mod.)(35)

Serin

* FR 13724, * IT 1243

H S (mod.)

Solarni CS

* IT 345

H S (add.)

Solly

* SK 212

H S (mod.)

Sonrisa-DK 3790

* HU 149567, * IT 1164

H S (mod.)

Sparta

* CZ 69

H S (mod.)

Sunsol

* FR 12584

H S (mod.)

Sweet

* CZ 69, * SK 221

H S (mod.)

SY Fertina

* FR 12584, * IT 1164

H S (add.)

SY Listeo

* FR 12584

H S (add.)

SY Voltima

* IT 1164

H S (add.)

Toro SU

* RO 1099

H S (add.)

Tregor

* FR 13724, * RO 2111, * BG 21

H S (mod.)(35)

Tristan

* ES 6212, * BG 46

H S (mod.)

Tuscania RM

f: 30.6.2012

Tutti

* FR 12584, * HU 102335, * SK 219

H S (add.)

Ultrasol

* FR 12584

H S (mod.)

Unisol

* FR 12584, * SK 219, * RO 2080

H S (mod.)

Valin

* BG 1

H S (add.)(35)

Varna

* FR 12452

H S (add.)


68.LINUM USITATISSIMUM L. - FLAX, LINSEED

1

2

3

4

Brighton

* UK 23

(add.)(18)

Elan FD

* RO 1001

(add.)

Electra

* BE 1479, * FR 13262, * NL 227, * SK 212

(mod.)(19)

Galaad

* IT 417

(add.)(18)

Hungarian Gold

* AT 536

(mod.)(18)

Ilona

* NL 227, * SK 212

(mod.)(19)

Star FD

* RO 1001

(add.)


70.SINAPIS ALBA L. - WHITE MUSTARD

1

2

3

4

Brisant

* DE 307

(add.)

Idagold

* UK 1236, * RO 2130

(mod.)

Sito

* FR 8217, * HU 149293

(mod.)


71.GLYCINE MAX (L.) MERRILL - SOYA BEAN

1

2

3

4

Amphor

* FR 12749, * IT 373, * AT 814

(mod.)

Anita 66

f: 30.6.2012

Brior

* IT 1171

(mod.)

Castétis

* IT 2004

(add.)

Celior

* IT 373

(mod.)

Choko

* IT x

(add.)

Eiko

* IT x

(add.)

Essor

* FR 12749, * AT 725

(mod.)

Hanako

(*) FR 12161, * IT x

(add.)

Hérode

* FR 13451

(add.)

Hipro 15

* HU 159911

(add.)

Isidor

* FR 12749, * IT 468, * RO 2084, * BG 22

(mod.)(11)

Lucija

* HU 108029

(add.)

Malaga

* HU 149282

(add.)

Maple Arrow

f: 1.6.2012

Naya

* CZ 771, * HU 108997

(mod.)

OAC Erin

* CZ 1025, * FR 8186, * HU 103530, * AT x, * SK 526

(mod.)

OAC Wallace

* HU 103530

(add.)

Pronto

f: 30.6.2012

PR92M35

* IT 681

(add.)(32)

PS1012

* RO 1098

(add.)(32)

PS1020

* RO 1098

(add.)(32)

Quito

* CZ 716, * FR 12161, * SK 377

(mod.)

Sevilla

* HU 149282, * AT 124

(mod.)

Silvia

f: 1.6.2012

Suedina

* FR 12452

(add.)

Teodor

* IT 369

(mod.)

73.AVENA SATIVA L. (INCLUDING A. BYZANTINA K. KOCH) - OAT AND RED OAT

1

2

3

4

Bettina

* FI 6124

(add.)

Gandalf

* UK 1335

(add.)(16)

Iiris

* FI 6102

(add.)

Kehlibar

* BG 3

(add.)(15)

Marika

* FI 6146

(add.)

Max

* CZ 1077, * DE 7289, * AT 522

(mod.)(16)

Revisor

f: 30.6.2012

Ringsaker

* FI 6146, * SE 71

(mod.)(16)

SW Vaasa

* FI 6124

(add.)


73.AVENA SATIVA L. (INCLUDING A. BYZANTINA K. KOCH) - OAT AND RED OAT - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

Orion III

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Örn

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Same

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Stormogul II

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Vidar

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden


75.HORDEUM VULGARE L. - BARLEY

1

2

3

4

1

2-row barley

Annabell

* CZ 77, * DE 1, * EE 33, * HU 107747, * LI 47, * SK 295, * FI 6147, * RO 2107

* NO 191

(mod.)(16)

Berlioz

* CZ 1006, * FR 8226, * UK 224

(mod.)(16)

Calcule

* CZ 1150, * DK 217, * EE 81, * FR 8128, * HU 156404, * LT 149, * AT 523, * SK 508

(mod.)(16)

Canberra

* DE 1220, * FR 13262, * SK 445

(mod.)(15)

Carat

* UK 224

(mod.)(15)

Claire

* SK 295

(add.)(16)

Escape

(del.)

Eskobar

* SK 529

(mod.)(16)

Famosa

* DE 8887

(add.)(15)

Finlissa

* DK 220

(mod.)(15)

Gladys

* CZ 1207, * FR 12814, * NL 705

(mod.)(16)

Grace

* CZ 77, * DK 77, * DE 1, * FR 8583

(mod.)(16)

Henrike

* CZ 77, * DE 149, * EE 33, * HU 107747, * PL 306, * RO 2103

(mod.)(16)

Hobart

(del.)

Hydrogen

(del.)

Imidis

* LT 105

(mod.)(16)

Imperial

* ES 1516

(mod.)(16)

Jenga

(del.)

Jeopardy

(del.)

Kashmir

(del.)

KH Andrea

* HU 151322

(add.)(16)

KH Szinva

* HU 151322

(add.)(16)

Lefka

* CY 1

(add.)

Lilly

* CZ 77

(add.)(16)

Mentor

f: 30.6.2012

Morfo

* CY 1

(add.)

Musikant

(del.)

Naku

* SE 71

(add.)(16)

Nymfe

(del.)

Otira

* NO 215

(mod.)(16)

Paulis

* CZ 636, * SK 433

(add.)(16)

Pinball

* UK 897

(mod.)(16)

Prestige

* CZ 1065, * DK 92, * FR 9295, * HU 103716, (*) LU 28006, * LI 132, * NL 635, * PL 716, * FI 6167, * UK x

(mod.)(16)

Rocí-o

* ES 2019

(add.)(15)

Sabine

* DE 55

(mod.)(15)

Sabine F

* DK 171, * UK x

(mod.)(15)

Saide

* HU 156415, * AT 682

(mod.)(16)

Sandra

* DK 117, * DE 7289

(mod.)(15)

Scandium

* DK 220

(mod.)(16)

SC-3325

* ES 2130

(add.)(16)(32)

Sladar

* CZ 457, * SK 113

(mod.)(16)

Stendal

* DE 7782

(add.)(15)

SW Vaasa

(del.)

SY Taberna

* UK 897

(add.)(16) ant. Jenga

Thor

* SE 71

(add.)(16)

Trikomo

* CY 1

(add.)

Vanadium

* DK 220

(mod.)(16)

Vicky

* AT x, * SI 290, * BG 140

(mod.)(15)

Vista

* CZ 1207, * SK 445

(mod.)(16)

Yatzy

* CZ 1010, * DK 35, (*) FR 10777, * AT 682

(mod.)(15)

2

6-row barley

Altti

* FI 6102

(add.)

Amorosa

* IT x, * BG 140

(mod.)(15)

Aukusti

* FI 6102

(add.)

Bibiana

f: 30.6.2012

Brage

* FI 6146

(add.)

Catania

f: 30.6.2012

Cinderella

* DE 39, * EE 11, * LT 51, * LI 131

(mod.)(15)

Declic

(*) FR 8128, * IT 361

(mod.)(15)

Hobbit

* DK 211, * DE 6880, * FR 12584

(mod.)(15)

Jolival

f: 30.6.2012

Madame

(del.)

Orchidee

(del.)

Produktiv

f: 30.6.2012

Saturn

* DE 8887

(add.)(15)

Sebrau

* DE 4011

(add.)(15)

Trebbia

(del.)

Wolmari

* FI 6102

(add.)


75.HORDEUM VULGARE L. - BARLEY - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

1

2-row barley

Gull

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Gute

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Herta

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Ingrid

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Svanhals

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(16)

2

6-row barley

Edda II

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Jorma

* FI 6192

(add.) Region of origin:Finland

Åsa

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(16)


76.ORYZA SATIVA L. - RICE

1

2

3

4

Fonsa

* ES x

(mod.)

Fruzsina M

* HU 155001

(add.)

Presen

* ES 275

(add.)

Ricastello

* ES 275

(add.)


77.PHALARIS CANARIENSIS L. - CANARY GRASS

1

2

3

4

Karcsú

f: 30.6.2012


78.SECALE CEREALE L. - RYE

1

2

3

4

Ensi

f: 30.10.2012

Potter

* SE 71

(add.)(15)

Turbogreen

* DE 185, * NL 727

(add.)(15)(17)


78.SECALE CEREALE L. - RYE - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

Eelis-Antti

* FI 6189

(add.) Region of origin:Finland

Haukipuro

* FI 6188

(add.) Region of origin:Finland

Iivo

* FI 6191

(add.) Region of origin:Finland

Leivonen

* FI 6190

(add.) Region of origin:Finland

Mansikka-ahon Vihtori

* FI 6187

(add.) Region of origin:Finland

Taavetti

* FI 6182

(add.) Region of origin:Finland


79.SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH - SORGHUM

1

2

3

4

Artico sp

* IT 1260

H S (add.)

Biomass 140

* IT 1260

H S (add.)

PR811F

* IT 681

H S (add.)(32)

PR849F

* IT 681

H S (add.)(32)

Surgo

* FR 10160, * IT 704

H S (mod.)(17)


82.×TRITICOSECALE WITTM. EX A. CAMUS - HYBRIDS RESULTING FROM THE CROSSING OF A SPECIES OF THE GENUS TRITICUM AND A SPECIES OF THE GENUS SECALE

1

2

3

4

Camarma

* ES 79

(mod.)

Empero

* SE 116

(add.)(15)

Pigmej

(*) DE 4748, * PL 611

(mod.)(15)

Ulrika

f: 30.10.2012

Vitalis

* DE 39, * EE 11, * LT 51, * LI 131

(mod.)


83.TRITICUM AESTIVUM L. - WHEAT

1

2

3

4

Aallotar

* FI 6102

(add.)

Adagio

* ES 2023, * FR 12452, * IT 1125

(mod.)(15)

Adonis

(del.)

Akira

* SK 445

(add.)(15)

Akteur

* CZ 25, * DE 39, * EE 11, * LT 51, (*) LU 6007, * PL 205

(mod.)(15)

Aladin

* CZ 25

(add.)(15)

Altare

* CH 41

(add.)(16)

Andelka

* SI 198

(add.)(15)

Arktis

* DE 39, * AT 585

(mod.)(15)

Asuncion

* IT 101

(add.)(15)

Atilio

* ES 339

(mod.)(15)

Báthoryčka

* SK 401

(add.)(15)

BC Renata

* RO 2131

(add.)(15)

Bekend

* SK 401

(add.)(15)

Bodyček

* CZ 1162

(add.)(15)

Bombasta

* SK 401

(add.)(15)

Boval

f: 1.6.2012

Brentano

* CZ 528

(add.)(15)

Capnor

* FR 9295

(mod.)(15)

Certo

(del.)

Compliment

* DE 39, * EE 11, * LT 51, * LI 131

(mod.)(15)

Constance

(del.)

Cottage

(del.)

Cumulus

* SE 71

(add.)(15)

Elly

* CZ 172

(add.)(15)

Famulus

* DE 39

(add.)(15)

Faustina

* SK 555

(add.)(15)

Felix

* RO 2126

(add.)(15)

Flair

* DK 98, * EE 66, * LU 6010

(mod.)(15)

Galaxie

* FR 12452

* CH 116

(mod.)(15)

Gallus

* SK 508

(add.)(15)

Genius

* DE 149

(add.)(15)

GK Marcal

f: 30.6.2012

Graindor

* CZ 1011, * FR 8174

(mod.)(15)

Haussmann

* FR 8444

(mod.)(15)

Henrik

* BE 717, * CZ 1006, * AT 826, * PL 872

(mod.)(15)

Idyla

* SK 401

(add.)(15)

Iridium

* CZ 1005, * FR 9084, * SK 424

(mod.)(15)

IS Ezopus

* SK 115

(add.)(15)

IS Questor

* SK 115

(add.)(15)

Ivory

* UK 6149

(add.)(16)

Jindra

* CZ 636

(add.)(15)

Kalahari

* DE 1323

(add.)(15)

Katarina

* SI 198

(add.)(15)

Kingdom

* IE 118, * UK 897

(mod.)(15)

KWS Erasmus

* DE 129

(add.)(15)

KWS Pius

* DE 129

(add.)(15)

KWS Target

* UK 1335

(add.)(15)

Lear

* DE 1323, * UK 224

(mod.)(15)

Litera

* RO 1001

(add.)(15)

Manhattan

* AT 826

(mod.)(15)(32)

Midas

* HU 106630, * AT 124, * SK 508

(mod.)(15)

Molinera

* CH 41

(add.)(15)

Muskat

* DE 25

(add.)(15)

Musket

(del.)

Musketeer

(del.)

Mv Kolo

* HU 148098, * RO 2056

(mod.)(15)

Nemocart

f: 30.6.2012

Nimbus

* SE 71

(add.)(15)

Olivin

* EE 54, * LT 86, * LI 132, * PL 631, * FI 6167

(mod.)(15)

Orcas

* DE 4011

(add.)(15)

Orzival

* CH 41

(add.)(15)

Pan Regio

* ES 179

(mod.)(16)

Pannonikus

* AT 124, * SK 508

(mod.)(15)

Pimlico

* IT 441

(add.)(15)

PKB Rodika

* RO 2074

(add.)(15)

PKB Roxanda

* RO 2074

(add.)(15)

PKB Vizelika

* RO 2074

(add.)(15)

Rollex

(del.)

Romanus

* AT 840

(mod.)(15)

RW Nadal

* CZ 1162

(add.)(15)

Sailor

* DE 4011

(add.)(15)

Salut

(del.)

Salutos

* CZ 25

(add.)(15) ant. Salut

Seladon

* CZ 172, * SK 556

(mod.)(15)

Sertori

* FI 6171

* CH 41

(add.)(15)

Shogun

(del.)

Silvanus

* SK 113

(add.)(15)

Soliat

* CH 41

(add.)(16)

Striker

(del.)

Terri

* CH 41

(add.)(16)

Terrier

(del.)

Tina

(del.)

Tuscan

(del.)

Ujvary

f: 30.6.2012

Viglanka

* SK 601

(add.)(15)

Viola

* SK 113

(add.)(15)

Wallace

(del.)

Zentos

* LT 108, * LI 88

(mod.)(15)


83.TRITICUM AESTIVUM L. - WHEAT - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

Apu

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Aros

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(15)

Diamant II

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Fylgia I

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Hallandsvete

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(15)

Kärn II

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Lantvete från Dalarna

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Lantvete från Halland

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Lantvete från Uppsala

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(15)

Lantvete från Värmland

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(15)

Odin

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(15)

Robur

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(15)

Svenno

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(16)

Virtus

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden(15)


84.TRITICUM DURUM DESF. - DURUM WHEAT

1

2

3

4

Divimar

* DE 3813

(add.)(15)

IS Jarissa

* SK 115

(add.)(16)

Licinius

* ES 339

(mod.)


86.ZEA MAYS L. - MAIZE

1

2

3

4

Aadress

(*) FR 12814, * SK 406

Acclaim

* IE 302, * UK 1676

Acumen

* UK 667

Almodóvar

* ES 2021

Amagrano

* DE 105

Amanatidis

* DE 105, * AT 618, * SK 221

Amaretto

* DE 105

Ambassad

* ES 2021, * IT x

Andante

* IE 302

Anjou 231

Anjou 277

* CZ 1136, * DE 275, * ES 2021, * FR 12814, * AT 562, * PL 58

Anjou 292

(*) FR 12814, * HU 132938, * SI 323, * RO 2111, * BG 21

Antiss YG

* ES 2021

Aritzo

* NL 741

Ascario

* SK 60

Atall YG

* ES 2021

Aurelia

* BE 842, * CZ 1207, * DE 1220, (*) FR 12814, * IE 302, * LU 12002, * NL 712

AW 641

* SK 334

Baghera

* NL 707

Baltimore

* PL 58

Barros

* DE 105

Beethoven

* BE 842, (*) FR 12814, * IE 302, * UK 1676

Boomer

* SK 398

Brooklyn

* NL 741

Cadurci CS

* IT 345, * RO 2129

California

* ES 5052

Castelli CS

* IT 345

Ceben

* CZ 196

Cegraf

* SK 164

Cekob

* SK 164

Cemiss

* CZ 196

Cenor

* SK 164

Cera 2504

* RO 1098

Ceruba

* SK 164

Ceskor

* CZ 196

Cewinr

* CZ 196, * SK 164

Chimerico

* IT 1164

Coradi CS

* CZ 167

Crescendo

* CZ 1207, * EE 87, * IE 302, * NL 712

Crisana

* RO 1001

DA Samuel

* SK 543

DA Scena

* SK 543

DA Silvie

* SK 543

DA Sorina

* SK 543

DA Sven

* NL 738

DA Szelia

* SK 543

DA Szoi

* SK 543

Delcampo

* NL 707

Djerba

* SK 243

DK 386

DK 493

* BG 35

DK 527

* RO 2005

DKC2961 YG

* CZ 1114

DKC2971

* IT x, * NL 731, * AT 708, * PL 706

DKC3477 YG

* CZ 1114

DKC3705

* HU 132949

DKC3795

* CZ 1114

DKC4082

(*) FR 12161, * SK 217

DKC4999

* HU 108843

DKC5007

* HU 132949

DKC5543YG

* ES x

DKC6085

* ES x, * IT x

DKC6364YG

* ES x

DKC6677

* ES x, * IT x

DKC6877YG

* ES x

EC6303EZA1

Elide

* SK 209

Erytrinia

* SK 586

ES Amethis

* SK 398

ES Ardent

* UK 6058

ES Cargo

* DE 8634

ES Charter

* DE 462, * FR 12749

ES Context

* NL 671

ES Dalia YG

* CZ 1114

ES Diademe

(*) FR 12749, * RO 2084

ES Garant

* DE 7875, * FR 12749, * AT 772

ES Kongress

* PL 741, * RO 2084

ES Manade YG

* ES x

ES Marco

* CZ 1133, * DE 3501, * FR 12749, * NL 671

ES Olimpus

* DE 8347, * FR 12749

ES Sensor

* HU 102786, * IT 1171, * AT 772, * RO 2084, * BG 22

Eufori CS

* HU 108843

Fadonna

* SK 604

Farmagna

* SK 604

Fernandez

* CZ 69, * DE 105, * SK 221

Fjörd

Fjord

* BE 713, * CZ 69, * SK 221, * UK 611

Garland

* UK 667

GL Maasta

* SK 409

GL Novala

* SK 409

Grosso

* DE 105

Gutwein 2605

Hannah

* SK 406

Horatio

* SK 60

Hudson

* IE 302, * NL 712

Intention

* UK 667

Isanto

* SK 60

Janice

* SK 406

Jessy

* DE 275

Jodie

* SK 406

Kaifus

* CZ 69, * SK 221, * RO 2032, * BG 16

Kamarillas

* HU 149293

Kamelias

* FR 12266, * RO 2032

Kapellas

* CZ 69, * SK 221

Karmas

* HU 149293, * AT 618, * SK 221, * RO 2032, * BG 16

Karriol

* UK 611

Katy

* DK 28, * IE 29, * UK 611

Kessos

* HU 149293, * SK 221

Kinemas

* HU 149293

King Kong

* SK 604

Kirges

* CZ 69

Kiris

* HU 149293, * RO 2032

Kiskun TC 4515

Kluni CS

* CZ 167, * IT 345

Kolibris

* HU 149293, * RO 2032, * BG 16

Kolter

* DK 28

Kompromis

* CZ 69, * FR 12266, * SK 221

Konger

* UK 611

Kontender

* DK 28, * UK 611

Konvergens

* CZ 69, * FR 12266

Kovadis

(*) FR 12266, * SK 221

Krabas

* CZ 69, * HU 149293, * SK 221, * BG 16

Krassus

* HU 149293, * SK 221, * RO 2032

KWS 6471

* CZ 69, * HU 149293, * SK 221, * RO 2032, * BG 16

Lacrima

(*) FR 12208, * SI 153

Lauréat

* FR 8217, * HU 149293, * SK 221, * RO 2032, * BG 16

Laureen

* CZ 1136, * PL 58

Laurinio

* DE 105

Lennon

LG 21.85

(*) FR 12814, * UK 667

LG 22.75

* PL 58

LG 22.80

LG 34.88

* HU 132938

LG30211

* DE 1220, * NL 741

LG30218

* BE 842, * DE 275, * NL 708

LG30219

* SK 406

LG30222

* DE 8325

LG30225

* NL 741

LG30261

* CZ 1136, * FR 13724

LG30266

* SK 406

LG30288

* SK 406

LG30290

* SK 406

LG30533

* IT x

LG30607YG

* ES 2021

LG3258

* CZ 1136, * FR 13724

LG3303

* ES 2021, * FR 12814

LG3330YG

* RO 2111

LG3350

* HU 132938, * SK 406, * RO 2111, * BG 21

LG3385YG

* SK 406

LG3395

* AT 562, * SK 406, * RO 2111

LG3410YG

* SK 406

LG3475YG

* SK 406, * RO 2111

LG3540

* IT x, * RO 2111

Lidonia

(*) FR 12208, * IT 370, * RO 2123

Lincoln

Lisaki

(*) FR 12814

Lisetta

* ES 2099, * BG 66

Lucinda

Luigi CS

* DE 4409, * FR 8197

Marleen

* DE 8600

MAS 10M

* NL 743

MAS 19F

(*) FR 12208, * UK 820

MAS 19H

* CZ 533, (*) FR 12208

MAS 38D

* RO 2123, * HU 132961

MAS 55F

* ES 2099, * IT 370

MAS 25R

* SK 365

MAS 29H

* SK 365

MAS 30K

* SK 365

Mercurio

* CZ 69, * FR 12266, * PL 52, * SK 221

Miguel

* IT 423

Nonius

* SK 119

Milka

* IT 272, * NL 742

Monic

* SK 604

Montale

* SK 604

Morison

* SK 604

Mostistea

* RO 1001

MT Eco

* SK 543

MT Megalix

* NL 732

Muzi CS

* CZ 167, * HU 149282, * IT 345

Mv Mara TC

NE6284KDDZ

* ES 2016

Nimrod

* IE 302, * UK x

Nitro

* NL 741

NK Cobalt

* DE 6880, * HU 102335, * IT 1164

NK Columbia

(*) FR 12584, * HU 102335, * IT 1164

NK Creator

* IT 1164, * SK 219

NK Cubic

* CZ 711, * FR 12584

NK Lucius

* HU 102335, * IT 1164

NK Olympic

* FR 12584, * HU 102335

Nonius

Novadour

Nutreca

* NL 741

NX74217

* ES 6212

Okato

* CZ 414

Oneli CS

* RO 2129

Orbit

* CZ 711, (*) FR 12584, * SK 219

Oxxygen

* FR 12452, * HU 108227

Pactol

Palmer

* DE 8600

Panasem

* IT 1288, * SK 453

Pandoso

* CZ 414, * SK 60

Perceval

Phileaxx YG

* ES x

Piazza

* FR 11874, * IE 302

Podium

* CZ 69, * FR 12266, * LT 73, * PL 52, * UK 611

Poluxx

* HU 108227

Pompeo

* SK 60

Prollix

* FR 12208, * PL 834, * RO 2123

PR32D78

* ES 142

PR33P80

* ES 142, * PT 583

PR34N24

(*) FR 10858, * IT x, * SI 481

PR35A56

* ES 142, * PT 583

PR35F38

* HU 106168, * SK 450, * RO 2097, * BG 34

PR35T11

* RO 2122

PR36D81

* SK 450

PR36V52

(*) FR 10858, * HU 106168, * IT x, * BG 34

PR36V74

(*) FR 10858, * IT x, * SI 481

PR37K92

* HU 106168, * IT x, * AT 513, * SI 481

PR37N01

* HU 106168, * IT x, * AT 806, * SK 450, * RO 2097, * BG 34

PR37N02

* SK 450, * RO 2122

PR37Y20

* SK 450

PR38A79

* FR 10858, * HU 149204, * AT 513, * SI 481, * BG 34

PR38M27

* AT 806, * SI 481, * BG 34

PR38N86

(*) FR 10858, * HU 106168, * IT x, * AT 513, * PL 802, * SI 481

PR38N91

* ES 142

PR38Y34

* CZ 409, (*) FR 10858, * PL 802

PR39D24

* CZ 409

PR39T47

* CZ 409, * DE 8346, * SK 450

PR39T83

* FR 10858, * SI 481

PR39W69

* NL 711

P0319

* IT x, * SK 450

P0547

* IT x, * SK 450

P1615

* ES 142, * IT x

P1621

* ES 142, * IT x

P2023

* ES 142

P7754

* NL 711

P7951

* CZ 409

P8000

* CZ 409, * DE 514, * FR 10858, * SI 481

P9000

* IT x, * AT 77, * SK 450, * BG 34

P9248

* IT x, * SK 450

P9494

* HU 166210, * IT x, * AT 77, * SK 450

P9578

* HU 166210, * AT 77

Rafinio

* DE 105

Reboxx YG

* ES 2023

Réséda

Reseda

* SI 189

Réséda

* HU 149204

Ricardinio

* BE 713, * CZ 69, * DE 105, * AT 618, * PL 52, * SK 221

Rodni CS

* CZ 167, * NL 224

Rubben

* NL 224

Rubisco

* CZ 69, * FR 12266, * SK 221

Rulexx

(*) FR 12452, * HU 103716, * BG 46

Rulexx Duo

* HU 108227

Salute

Santana

Scandi CS

* IT 345, * SK 500

Seiddi Duo

* CZ 167

Shexxpir YG

* ES 2023

Silvinio

* DE 105

Suanito

* RO 2127

Suarez

* SK 543

Subianca

* CZ 1253

Subris

* CZ 1253

Sudonia

* HU 106465

Sue

* SK 543

Sulexa

* DE 8703, * LT 151

Sumas

* SK 543

Surreal

* DE 8703

Susann

* CZ 1253, * DE 8703, * FR 13583

Sustella

* NL 744

Sutolo

* HU 106465

Suzy

* DE 8703, * FR 13583

SY Applause

* DK 219, (*) FR 12584

SY Respect

* UK 1961

SY Veralia

* FR 12584, * HU 102335, * IT 1164

Szegedi TC 513

Szegedi 387

* RO 2043

Szegedi 475

* RO 2043

Tacito

* CZ 414, * SK 60

Tassilo

* CZ 69, * DE 105, * IE 29, * SK 221

Tékila

Terence

* DK 130, * UK 820

Tetuan

* IT 336

Tibere

* CZ 533

Tifenn

* CZ 533, (*) FR 12208

Timea

* ES 2099

Tobias

* DK 130, * UK 820

Troizi CS

* UK 1940

Ulyxxe YG

* ES x

Virtuose

* HU 149336

Vitolo

* SK 60

Vivacity

(*) FR 13724, * UK 667

Wikana

* SK 604

Yogi BT

* CZ 167

ZE Otis

* SK 250

ZETA140S

* SK 586

ZETA200S

* SK 586

87.SOLANUM TUBEROSUM L. - POTATO

1

2

3

4

Albioana

* RO 1076

(add.) ant. Ioana TS

Alowa

* FR 12855

(mod.)

Amandine

* FR 12855, * BG 49

(mod.)

Amflora

* SE 139

(add.)(36)

Amyla

* FR 12855

(mod.)

Apolline

* FR 12855

(mod.)

Appell

* FI 6107, * SE 71

(mod.)

Artis

f: 1.6.2012

Atlas

* FR 12855

(mod.)

Belmonda

* DE 2352

(add.)

Canelle

f: 30.6.2012

Capri

* CZ 61

(add.)

Caprice

* DE 1703

(add.)

Cerisa

* FR 11336

(add.)

Charlotte

* FR 12855, * LU x

(mod.)

Charmante

* IT 452

(mod.)

Chérie

* FR 12855, * HU 107934

(mod.)

Columbo

* SE 71

(mod.)

Corolle

* FR 12855

(mod.)

Crisps4all

* FR 12873, * NL 429

(mod.)(32)

Cumbica

* DE 3532

(add.)

Cynthia

* FR 12855

(mod.)

Daisy

* FR 12855, * SK 192, * BG 49

(mod.)

Dolly

* FR 12855

(add.)

Dominátor

* CZ 216

(add.)

Doremi

* FR 8514

(add.)

Elkana

(*) DE x, * NL 311

(mod.)

Euroresa

* DE 3532

(add.)

Felsina

* CZ 1018, * FR 12873, * LT 71, * NL 495, * SI 320

(mod.)

Fribel

* FR 10711

(add.)

Frieslander

* BE 1490, * AT 589

(mod.)

Fringante

f: 30.6.2012

Gared

* RO 1076

(add.) ant. Mikel

Gervioline

* FR 12855

(add.)

Ila

* HU 101295

(add.)

Ioana TS

(del.)

Iroise

f: 30.6.2012

Jolana

* CZ 519

(add.)

Joséphine

* FR 12855

(mod.)

Juliette

* FR 12855

(mod.)

Kaptah Vandal

* FR 11191

(mod.)

Kennebec

* ES x, (*) FR 8531, * IT 180, * LU x, * NL x, * UK 519

(mod.)

Lady Christl

* FR 9306, * NL 524, * SK 44

(mod.)

Lady Felicia

* FI 6180

(add.)

Lady Olympia

f: 30.3.2012

Linda

* CZ 1220, (*) DE 7542, * UK 6204

(mod.)

Lydia

* CZ 216

(add.)

Maestro

* CZ 727, * FR 12855, * SK 192, * BG x

(mod.)

Mariana

* EL 32, * ES 2329, * FR 12855

(mod.)

Marine

* FR 12855, * BG x

(mod.)

Mariola

* DE 3532

(add.)

Megan

* SK 110

(add.)

Megusta

* DE 2391

(add.)

Mejor

* IT 15

(add.)

Mikel

(del.)

Nazca

* FR 8514

(add.)

Opus

(del.)

Ostara

* FR 11191, * NL x

(mod.)

Pamina

* FR 12855

(mod.)

Penni

* DE 3052

(add.)

Phoebus

f: 30.6.2012

Première

* FR 8353, (*) LU 21004, * NL 219, * SK 4

(mod.)

Redstar

* CZ 1018, * LI 87, * NL 429, * PL 599

(mod.)

Roncalla

* DE 2352

(add.)

Rosabelle

* FR 12855

(mod.)

Rubino

* IT 15

(add.)

Sahel

* ES 249, * FR 12855

(mod.)

Salute

* DE 3052

(add.)

Samba

* FR 12855

(mod.)

Sempra

f: 1.6.2012

Servane

* FR 12855

(add.)

Spinela

* SK 110

(add.)

Starter

* FR 12855

(mod.)

Suzan

* CZ 216

(add.)

Synergy

* FR 10711

(add.)

Troja

* DE 3052

(add.)

Van Gogh

* NL 429, * FI 6115

(mod.)

Velox

* CZ 43, * DE 2352, * EE 78, * LT 68, * PL 203, * BG 57

(mod.)

Venus

f: 30.6.2012

Victoria

* CZ 1018, * EE 20, * FR 12873, * LT 71, * LU 21017, * NL 429, * PL 599, * SK 143, * FI 6141, * BG x

(mod.)

Wega

* DE 3052

(add.)


87.SOLANUM TUBEROSUM L. - POTATO - CONSERVATION VARIETIES

1

2

3

4

Birgitta

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Björna

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Blå Dalsland

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Blå Mandel

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Early Rose

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Elsa

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Gammal svensk röd

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Jämtlands vit

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Köttpotatis

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Leksands vit

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Rättviks röd

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Röda krokar

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Rödbrokig svensk

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden

Tysk blå

* SE 140

(add.) Region of origin:Sweden