Home

Rectificatie van de oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/36/10 — Samenwerking tussen de EU en de VS op het gebied van hoger onderwijs en beroepsopleiding — Atlantis: Acties voor trans-Atlantische Links en Academische Netwerken in Opleidingen en Geïntegreerde Studies/Cursussen — Oproep tot het indienen van voorstellen 2011 ( PB C 2 van 5.1.2011 )

Rectificatie van de oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/36/10 — Samenwerking tussen de EU en de VS op het gebied van hoger onderwijs en beroepsopleiding — Atlantis: Acties voor trans-Atlantische Links en Academische Netwerken in Opleidingen en Geïntegreerde Studies/Cursussen — Oproep tot het indienen van voorstellen 2011 ( PB C 2 van 5.1.2011 )

7.4.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/26


Rectificatie van de oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/36/10 — Samenwerking tussen de EU en de VS op het gebied van hoger onderwijs en beroepsopleiding — Atlantis: Acties voor trans-Atlantische Links en Academische Netwerken in Opleidingen en Geïntegreerde Studies/Cursussen — Oproep tot het indienen van voorstellen 2011

(Publicatieblad van de Europese Unie C 2 van 5 januari 2011)

2011/C 108/12

Bladzijde 4, paragraaf 6, de datum voor de indieningstermijn wordt als volgt gewijzigd:

in plaats van:

7 april 2011”,

te lezen:

24 mei 2011”.