Home

Berichtgeving van vacature voor Administratief Directeur (graad AD 14) bij Eurojust — Den Haag (Nederland) — 11/EJ/08

Berichtgeving van vacature voor Administratief Directeur (graad AD 14) bij Eurojust — Den Haag (Nederland) — 11/EJ/08

27.4.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 124/10


Berichtgeving van vacature voor Administratief Directeur (graad AD 14) bij Eurojust — Den Haag (Nederland) — 11/EJ/08

2011/C 124/06

Eurojust nodigt geïnteresseerden in de positie van Administratief Directeur bij Eurojust uit te solliciteren. Eurojust werd in 2002 opgericht om de doeltreffendheid te verhogen van de bevoegde instanties van de lidstaten bij het bestrijden van ernstige grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad. Eurojust bestaat uit officieren van justitie/procureurs, rechters en politie-officieren die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en werking ervan. De Administratief Directeur staat aan het hoofd van het College secretariaat van Eurojust. Onder supervisie van de voorzitter van het College, is de Administratief Directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse administratie en het personeelsmanagement. Wij verwijzen graag naar onze website voor de gedetailleerde vacature en sollicitatieprocedure:

http://www.eurojust.europa.eu/recr_vacancies.htm

De deadline voor het inzenden van de sollicitatiebrief is middernacht (CET) 25 mei 2011.