Home

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

12.10.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 301/5


Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

2011/C 301/06

Image

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde herdenkingsmunt van twee euro die door Vaticaanstad wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten(1). Volgens de conclusies van de Raad van 10 februari 2009(2) is het de lidstaten en de landen die met de Gemeenschap een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten uit te geven, en dat onder bepaalde voorwaarden, met name dat alleen het muntstuk van twee euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde munten van twee euro, maar hebben aan de nationale zijde een speciale herdenkingsafbeelding met een grote nationale of Europese symboolwaarde.

Uitgevende staat: Vaticaanstad

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de 26e Wereldjongerendag

Beschrijving van het ontwerp: In het binnengedeelte van de munt zijn in het midden enkele jongeren en vlaggen afgebeeld, alsmede het muntteken „R” en het jaartal „2011”. Bovenaan, langs de buitenkant van de binnenrand, van links naar rechts, „XXVI” en „G.M.G” van Giornata Mondiale della Gioventù (Wereldjongerendag). Onderaan de naam van de uitgevende staat „CITTÀ DEL VATICANO”.

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de vlag van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage:

Datum van uitgifte: oktober 2011