Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6381 — Google/Motorola Mobility) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6381 — Google/Motorola Mobility) Voor de EER relevante tekst

6.12.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 356/18


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6381 — Google/Motorola Mobility)

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 356/06

1.

Op 25 november 2011 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Google Inc. („Google”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Motorola Mobility Holdings, Inc. („Motorola Mobility”, Verenigde Staten) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Google: aanbieder van een internetzoekmachine en onlinereclame, alsook van een aantal aanverwante onlinediensten en softwareproducten, met name het „open source” softwareplatform voor mobiele telefoons Android,

Motorola Mobility: leverancier van mobiele apparatuur, televisiedecoderkastjes, volledige video-oplossingen en toegangsoplossingen voor kabelbreedband.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6381 — Google/Motorola Mobility, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË