Home

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van de werkprogramma’s voor 2012 van het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van de werkprogramma’s voor 2012 van het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie

12.1.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 10/8


Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van de werkprogramma’s voor 2012 van het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie

2012/C 10/08

Hierbij wordt kennis gegeven van de publicatie van een themaoverschrijdende uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van de werkprogramma’s „Samenwerking” en „Capaciteiten” voor 2012 van het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007 tot 2013).

Er worden voorstellen ingewacht voor de uitnodiging FP7-JPROG-2012-RTD — Gezamenlijke programmeringscoördinatie 2012. De termijn en de begrotingsmiddelen voor de uitnodiging worden medegedeeld in de tekst van de uitnodiging, die gepubliceerd is op de desbetreffende website van de Europese Commissie.

Themaoverschrijdende benaderingen:

Steun voor gezamenlijke programmering

Identificatiecode van de uitnodiging

Specifiek programma Samenwerking:

Thema's: 1. Gezondheid en 6. Milieu (inclusief klimaatverandering)

Specifiek programma Capaciteiten:

Deel: 3. Kennisregio's.

FP7-JPROG-2012-RTD

Deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op de bij Commissiebesluiten C(2011) 9493 van 20 december 2011 en C(2011) 9496 van 20 december 2011 vastgestelde werkprogramma’s.

Informatie over de uitvoeringsregels betreffende de uitnodiging, de werkprogramma’s en de richtsnoeren voor de indiening van voorstellen is beschikbaar via de desbetreffende website van de Europese Commissie.