Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6410 — UTC/Goodrich) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6410 — UTC/Goodrich) Voor de EER relevante tekst

25.2.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 57/11


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6410 — UTC/Goodrich)

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 57/07

1.

Op 20 februari 2012 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat United Technologies Corporation („UTC”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgt over Goodrich Corporation („Goodrich”, Verenigde Staten) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

UTC: productie en verkoop van een breed gamma hoogtechnologische producten en ondersteunende diensten voor bouwsystemen en voor de lucht- en ruimtevaartindustrie over de gehele wereld. Het UTC-concern omvat de volgende belangrijke bedrijven: Carrier (verwarmings- en airconditioningsystemen), Hamilton Sundstrand (lucht- en ruimtevaartsystemen en industriële producten), Otis (liften), Pratt & Whitney (vliegtuigmotoren), Sikorsky (helikopters), UTC Fire & Security (brandveiligheidssystemen en beveiligingssystemen) en UTC Power (brandstofcellen),

Goodrich: productie en verkoop van systemen en diensten voor de lucht- en ruimtevaart-, defensie- en beveiligingsindustrieën. Goodrich is actief in drie belangrijke sectoren: besturings- en landingssystemen; gondels en interieursystemen en elektronische systemen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6410 — UTC/Goodrich, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË