Home

Aankondiging van aanwerving PE/158/S

Aankondiging van aanwerving PE/158/S

15.6.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 169/18


Aankondiging van aanwerving PE/158/S

2012/C 169/07

Het Europees Parlement organiseert selectieprocedure:

PE/158/S — Tijdelijk functionaris — Administrateur parlementaire organen (AD 7)

Voor deze selectieprocedure is een opleiding vereist van een niveau dat overeenkomt met een volledige universitaire studie die is afgesloten met een officieel erkend diploma.

Kandidaten moeten op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties over ten minste zes jaar ervaring beschikken, waarvan ten minste vier jaar binnen een instelling of orgaan van de Europese Unie of een nationaal overheidsorgaan, dat ze hebben opgedaan na het behalen van het genoemde diploma en die aansluit bij de aard van de functie.

Deze aankondiging van aanwerving wordt alleen in het Duits, Engels en Frans gepubliceerd. De volledige tekst ervan is in deze drie talen te vinden in Publicatieblad C 169 A.