Home

Speciaal verslag nr. 9/2012 „Controle van het controlesysteem inzake de productie, verwerking, distributie en invoer van biologische producten”

Speciaal verslag nr. 9/2012 „Controle van het controlesysteem inzake de productie, verwerking, distributie en invoer van biologische producten”

27.6.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 187/7


Speciaal verslag nr. 9/2012 „Controle van het controlesysteem inzake de productie, verwerking, distributie en invoer van biologische producten”

2012/C 187/08

De Europese Rekenkamer deelt u mede dat haar Speciaal verslag nr. 9/2012 „Controle van het controlesysteem inzake de productie, verwerking, distributie en invoer van biologische producten” zojuist gepubliceerd is.

Het verslag kan worden ingezien op of gedownload van de website van de Europese Rekenkamer: http://eca.europa.eu

Het verslag is op aanvraag gratis in papieren vorm verkrijgbaar bij de Rekenkamer:

Europese Rekenkamer

Eenheid „Controle: productie van verslagen”

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

of door het invullen van een elektronische bestelbon bij EU-Bookshop.