Home

Aankondiging van algemene vergelijkende onderzoeken

Aankondiging van algemene vergelijkende onderzoeken

5.7.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 197/28


AANKONDIGING VAN ALGEMENE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN

2012/C 197/08

Het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) organiseert de volgende algemene vergelijkende onderzoeken:

CONFERENTIETOLKEN

Deenstalige tolken (DA)

:

EPSO/AD/236/12 (rangen AD 5 en AD 7)

Duitstalige tolken (DE)

:

EPSO/AD/237/12 (rangen AD 5 en AD 7)

Engelstalige tolken (EN)

:

EPSO/AD/238/12 (rang AD 7)

Tolken voor het slowaaks (SK)

:

EPSO/AD/239/12 (rangen AD 5 en AD 7)

De aankondiging van het vergelijkend onderzoek wordt uitsluitend in het Deens, het Duits, het Engels en het Slowaaks bekendgemaakt in Publicatieblad C 197 A van 5 juli 2012.

Aanvullende informatie is beschikbaar op de website van EPSO: http://www.eu-careers.info