Home

Intrekking van een aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6564 — ARM/Giesecke & Devrient/Gemalto/JV) Voor de EER relevante tekst

Intrekking van een aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6564 — ARM/Giesecke & Devrient/Gemalto/JV) Voor de EER relevante tekst

12.7.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 204/1


Intrekking van een aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6564 — ARM/Giesecke & Devrient/Gemalto/JV)

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 204/01

(Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad)

Op 15 juni 2012 heeft de Europese Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie tussen ARM, Giesecke & Devrient, Gemalto en JV ontvangen. Op 3 juli 2012 heeft/hebben de aanmeldende partij/partijen de Commissie ervan in kennis gesteld dat zij deze aanmelding introk/introkken.